SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

WojewodaCelem projektu jest stwarzanie możliwości i warunków do integralnego rozwoju młodego człowieka, przy jednoczesnym zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy inicjatywę, w której najważniejszy jest całościowy rozwój wychowanka w wymiarze intelektualnym (np. douczanie), fizycznym (np. podejmowanie aktywności sportowych), kulturalnym (np. zajęcia teatralne, muzyczne), jak również psychicznym (wychowanie i wsparcie emocjonalne) oraz duchowym (formacja religijna). Zajęcia w świetlicach zostaną wzbogacone o zajęcia socjoterapeutyczne pt. „Baśniowe nauka wartości” (prowadzone w przyszłym roku szkolnym) prowadzone przez psychologa i pedagogów podczas codziennych zajęć w świetlicy. Metodą pracy z dziećmi i młodzieżą będzie biblioterapia.
W stowarzyszeniu zajęcia są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą: pedagodzy, psycholog oraz wspomagane przez wolontariuszy, którzy są studentami kierunków pedagogicznych lub absolwentami.
Z uzyskanego dofinansowania chcemy doposażyć placówkę w sprzęt ułatwiający realizację i poszerzenie zajęć co wpłynie na jakość i ilość proponowanych inicjatyw.
Rezultatami prowadzonych zajęć mają być m.in.: poprawa samooceny podopiecznych, polepszenie relacji z rówieśnikami, lepsze wyniki w nauce, zwiększenie więzi między podopiecznymi a ich opiekunami.

Projekt trwa od 01.02.2017 – 30.09.2017 r.
Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Baśniowa nauka wartości”, realizowane przez Saltrom, jest dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

banner 1-procent