SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

kursyW Saltromie prowadzimy różnego rodzaju kursy i szkolenia. W 2017 roku do tej pory odbyły się dwie edycje kursu dla kandydatów na wychowawców, jedna kursu dla kierowników wypoczynku oraz kurs na stopień żeglarza jachtowego.
Pierwsza edycja kursu dla przyszłych wychowawców odbyła się w terminie od 16 do 19 marca. W kursie uczestniczyło 22 osoby, w tym 4 to studenci pedagogiki z UJ. Majowa edycja kursu organizowana jest z myślą o maturzystach, którzy zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty dopiero po skończeniu szkoły średniej mogą uczestniczyć w zajęciach. W tym roku w kursie, organizowanym od 8 do 11 czerwca, uczestniczyło 38 osób.
Każde ze szkoleń trwa po cztery dni - od czwartku do niedzieli. Podczas przeprowadzanych zajęć kursanci zagłębiali tajniki z zakresu psychologii rozwojowej, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników, turystyki i krajoznawstwa. Uczestnicy spotkali się także z przedstawicielami policji oraz sanepidu w celu omówienia zagadnień dotyczących praw i obowiązków wychowawców, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz wymagań sanitarnych dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednak, jak przy każdej edycji kursów, największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z animacji ruchu oraz zajęcia świetlicowe, podczas których przyszli wychowawcy uczą się jak organizować dzieciom czas wolny niezależnie od pogody.
Program kursu wybiega poza planowe ramy: dodatkowo prowadzimy zajęcia, na których omawiamy autorskie programy wychowawcze wykorzystywane na przeprowadzanych prze Saltrom wyjazdach oraz przybliżamy sposób pracy salezjańskiego wychowawcy. Obydwie edycje kursów zakończyły się testem sprawdzającym - wszystkie osoby uczestniczące w kursie zaliczyły go pomyślnie.
W tym roku Saltrom także organizował jedną edycje kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy opiekuńczo - wychowawczej. W weekend 10-11 czerwca kameralna grupka 18 osób uczestniczyła w zajęciach. W trakcie dwóch dni szkolenia poruszane były tematy z zakresu planowania pracy wychowawczej, organizacji pracy w placówce wypoczynku, bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników, organizacji pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno - obsługowym, prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku. Dodatkowo na kursie przedstawione zostały zagadnienia odpowiedzialności prawnej oraz wymogów sanitarnych wypoczynku dzieci i młodzieży.
Jak co roku pod banderą Yacht Clubu Saltrom prowadzony jest kurs na stopień żeglarza jachtowego. W tym roku pierwsze zajęcia odbyły się 17 lutego. Od tego dnia co piątek 26 przyszłych żeglarzy pogłębiało swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą żeglarstwa. W ramach kursu prowadzone były zajęcia z zakresu: teorii żeglowania, teorii manewrowania, budowy jachtu, meteorologii, locji, przepisów i etykiety żeglarskiej oraz ratownictwa. Według nowych przepisów dotyczących sportów wodnych, aby przystąpić do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego nie wymagane jest ukończenie kursu. Natomiast według nas czynne uczestnictwo w szkoleniu i zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności są niezbędne, aby pomyślnie zdać egzaminy.
Pod koniec kwietnia na Zalewie Bagry Wielkie rozpoczęły się zajęcia praktyczne, potrwają one do połowy czerwca i zakończą się egzaminem, który zostanie przeprowadzony przez Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski. Kursanci pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów mają możliwość szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności praktycznych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz przez całe dni w weekendy.
Cieszymy się, że tak wiele osób chętnie uczęszcza na kursy organizowane przez Saltrom. Co roku grono spośród kursantów wzmacnia szeregi wychowawców i instruktorów czynnie biorąc udział w wyjazdach wakacyjnych i zimowych.

Agnieszka Małaszek

 

banner 1-procent