SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2018 roku w Saltromie Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy. 
Prócz wsparcia żywnościowego, Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież, realizować będzie cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, planujemy także realizować programy edukacyjne i wychowawcze dotyczące m.in. niemarnowania żywności, odpowiedniego planowania zakupów żywnościowych i wykorzystywania produktów sezonowych i lokalnych. Saltrom planuje wdrożyć zajęcia aktywizujące i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, a także grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zawsze mogą liczyć na wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież objął wsparciem żywnościowym 295 osób przekazując im 12,93964 t żywności. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również warsztaty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty żywieniowe, także były realizowane programy edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży, m.in. Projekt edukacyjno społeczny „Stop marnowaniu żywności” a także zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.

W Saltromie odbędą się warsztaty dla osób odbierających żywność, realizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. 

Daty planowanych spotkań:
21.04.2018 - godz. 10.00 - 13.00
- warsztaty kulinarne - podczas tych warsztatów uczestnicy będą przygotowywać posiłki z produktów dostępnych w paczce POPŻ 2017 (dania proste, pożywne i zdrowe), wykorzystując też łatwo dostępne produkty - sezonowe i lokalne. Korzyścią dodatkową z warsztatów będzie posiłek dla uczestników warsztatów, przygotowany przez nich w ramach zajęć.  Podczas warsztatów będą przekazywane uczestnikom informacje nt. zasad prawidłowego odżywiania, wartości odżywczych przygotowywanych przez nich potraw.
- warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności - podczas tych warsztatów uczestnicy zweryfikują swoją wiedzę dotyczącą zasad robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania etykiet. Dowiedzą się jak zagospodarowywać żywność z POPŻ oraz świeżą, krótkoterminową  (jeśli taką otrzymują).

Zapisy i szczegółowe informacje będą znajdować się na recepcji Saltromu. Serdecznie zapraszamy.

 

Rok 2016

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Reklama Dzieciom – „Lato nad morzem” dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2015

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona – „Żeglarskie Emocje”
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • International Paper - „Więc chodź pomaluj mój świat”- wsparcie programu „Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2014

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - projekt wspólny - wyjazdy wakacyjne
 • Kuratirium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • Reklama Dzieciom - "Lato nad morzem" dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • International Paper - "Kolorowe okno na świat" - wsparcie programu "Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2013

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Urząd Miasta Krakowa - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Bankowa im. M. Kantona - "Lato nad morzem"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Grumdtvig
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Leonardo da Vinci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2012

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2011

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • FUNDACJA ING Dzieciom – stworzenie kawiarenki internetowej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2010

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • TVP - reklama dzieciom
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - "Ja-ko imigrant" projekt teatralny
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • WBK Bank Dziecięcych Uśmiwechów - "Lepszy start w nowy rok szkolny"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2009

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu SaltromMiejski
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Sport – most pomiędzy kulturą i tradycją”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2008

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Polak i Irlandczyk – Europejczyk - inny czy taki sam”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2007

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2006

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonie, bieżąca działalność stowarzyszenia: świetlice profilaktyczne, darmowe korepetycje, dożywianie, poradnia psychologiczna, szkoła dla wychowawców
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2005

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie,  świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji, szkolenia wolontariatu, programy profilaktyczne
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2004

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Małopolski Urząd Wojewódzki – projekt  „SALTROM - Wspieranie Rodziny”, „SALTROM – pomoc najuboższym”
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2003

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, działalność Jacht Klubu Saltrom, szkolenia wolontariatu, program profilaktyki, projekt teatralny  oraz  gabinet rehabilitacyjnyKuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

Rok 2002

 • Urząd Miasta Krakowa – całoroczne świetlice dla młodzieży, szkolenia wyjazdowe i stacjonarne,  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci,  młodzieży i rodzin,  działalność Jacht Klubu Saltrom, darmowe korepetycje oraz gabinet rehabilitacjiRada Dzielnicy VIII – całoroczny projekt teatralny
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2001

 • Urząd Miasta Krakowa - całoroczna świetlica dla młodzieży, sekcja rowerowa, działalność Jacht Klubu Saltrom, wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i  młodzieży, półkolonia, dożywianie, świetlica terapeutyczna
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2000

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS - całoroczna świetlica środowiskowa
 • Urząd Miasta Krakowa - programy profilaktyczne, całoroczna świetlica środowiskowa, dożywianie, douczanie, kolonie letnie, zimowisko, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

banner 1-procent