SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2018 roku w Saltromie Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy. 
Prócz wsparcia żywnościowego, Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież, realizować będzie cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, planujemy także realizować programy edukacyjne i wychowawcze dotyczące m.in. niemarnowania żywności, odpowiedniego planowania zakupów żywnościowych i wykorzystywania produktów sezonowych i lokalnych. Saltrom planuje wdrożyć zajęcia aktywizujące i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, a także grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zawsze mogą liczyć na wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież objął wsparciem żywnościowym 295 osób przekazując im 12,93964 t żywności. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również warsztaty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty żywieniowe, także były realizowane programy edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży, m.in. Projekt edukacyjno społeczny „Stop marnowaniu żywności” a także zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.

W Saltromie odbędą się warsztaty dla osób odbierających żywność, realizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. 

Daty planowanych spotkań:
21.04.2018 - godz. 10.00 - 13.00
- warsztaty kulinarne - podczas tych warsztatów uczestnicy będą przygotowywać posiłki z produktów dostępnych w paczce POPŻ 2017 (dania proste, pożywne i zdrowe), wykorzystując też łatwo dostępne produkty - sezonowe i lokalne. Korzyścią dodatkową z warsztatów będzie posiłek dla uczestników warsztatów, przygotowany przez nich w ramach zajęć.  Podczas warsztatów będą przekazywane uczestnikom informacje nt. zasad prawidłowego odżywiania, wartości odżywczych przygotowywanych przez nich potraw.
- warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu marnowaniu żywności - podczas tych warsztatów uczestnicy zweryfikują swoją wiedzę dotyczącą zasad robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania etykiet. Dowiedzą się jak zagospodarowywać żywność z POPŻ oraz świeżą, krótkoterminową  (jeśli taką otrzymują).

Zapisy i szczegółowe informacje będą znajdować się na recepcji Saltromu. Serdecznie zapraszamy.

 

 

banner 1-procent