SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do połowy czerwca 2017 roku w Saltromie Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy. Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017. Natomiast szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy do magazynu Banku Żywności zostaną dostarczone w marcu.
Prócz wsparcia żywnościowego, Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież, realizować będzie cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, planujemy także realizować programy edukacyjne i wychowawcze dotyczące m.in. niemarnowania żywności, odpowiedniego planowania zakupów żywnościowych i wykorzystywania produktów sezonowych i lokalnych. Saltrom planuje wdrożyć zajęcia aktywizujące i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, a także grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zawsze mogą liczyć na wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież objął wsparciem żywnościowym 211 osób przekazując im 9,94564 t żywności. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, były realizowane programy edukacyjne i wychowawcze, m.in. Projekt edukacyjno społeczny „Stop marnowaniu żywności” a także zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.

W Saltromie odbędą się warsztaty dla osób odbierających żywność, realizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Daty planowanych spotkań:
07.03.2017 - godz. 11.00 - 13.00 -  Warsztaty edukacji ekonomicznej - zajęcia będą dotyczyć umiejętnego gospodarowania budżetem domowym i finansami. Uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach poprzez różnego rodzaju ćwiczenia grupowe i indywidualne. Warsztat jest zbiorem najważniejszych informacji o jakich należy pamiętać podczas planowania wydatków w ramach posiadanego budżetu domowego: planowania, wydawania, oszczędzania, dokonywania właściwych wyborów dotyczących np. robienia codziennych zakupów, wyboru ofert kredytowych czy poznawania praw konsumenckich.
28.03.2017 - godz. 11.00 - 13.00 - Warsztaty żywieniowe - podczas tych warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady zdrowego odżywiania, będą się uczyć jak dokonywać zdrowych wyborów analizując błędne czy niezdrowe jadłospisy, a tworząc prawidłowe z uwzględnieniem potrzeb żywieniowym w różnym wieku (dzieci, młodzież, seniorzy itp.).

 

 

banner 1-procent