SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

poradnik38Jak słuchać dzieci? Komunikacja jest jedną z najważniejszych umiejętności człowieka. Wymiana informacji daje nam możliwość funkcjonowania, zaspokajania swoich potrzeb oraz rozwoju. Jest to również podstawa odziaływań wychowawczych.

 

Na pewno nie jeden rodzic czy wychowawca zastanawia się jak mówić żeby dzieci słuchały. Opierając się na swoim doświadczeniu odkrywam że kluczem, do tego żeby dzieci słuchały nas, jest to, jak my słuchamy dzieci. Autorka książki Opowieści o nadziei Heather Morris podaje kilka praktycznych wskazówek jak słuchać dzieci? Przede wszystkim to co podkreśla na wstępie to to o czym już wiele razy wspominaliśmy czyli czas. Jest to baza do budowania relacji. Poza tym zwraca uwagę na takie elementy:

 • Znajdź zajęcie , które możecie wykonywać razem
 • Zadawaj pytania otwarte
 • Jeśli rozmowa się nie klei zajmij się pracą – w ten sposób dasz dziecku czas na zebranie myśli – w następnie wróć do wcześniej poruszanej kwestii i zadaj konkretne pytania na dowód, że słuchasz uważnie
 • Zwróć uwagę na swoją postawę. Unikaj krzyżowania ramion i gwałtownych ruchów.
 • Unikaj udzielania porad. Jeśli dziecko chce Ci powiedzieć o jakimś konkretnym problemie, zapytaj je jakie rozwiązania uważa za najlepsze. Jeśli otwarcie prosi Cię o radę, zasugeruj kilka opcji i poproś żeby samo wybrało (…)
 • Nie zapomnij zapytać dziecka o to jak się czuję w związku z tym o czym ci opowiedziało
 • Pamiętaj wszystkie zachowania dziecka są formą komunikacji, fochy maluchów także. Postaraj się zatem słuchać i reagować na to zachowanie. Co je wywołało i co dziecko może próbować Ci w ten sposób przekazać?
 • Otwórz się i przygotuj na to co możesz usłyszeć, nawet jeśli nie będzie to dobra wiadomość. Może to oznaczać, że trzeba się będzie przyznać do zaskoczenia czy zdenerwowania.
 • Nie osądzaj albo zachowaj osąd dla siebie, przynajmniej do czasu, aż nieco ochłoniesz
 • Słuchaj uważnie, co dziecko być może próbuje Ci opowiedzieć pod pozorem jakiejś historyjki czy anegdoty
 • Praktykuj aktywne słuchanie – odnosi się to do każdej sytuacji, kiedy słuchasz dziecka niezależnie od wieku.”

Autorka zwraca również uwagę „Angielskie słowa LISTEN – „słuchać” i SILENT – „milczący” składają się z tych samych liter. Największy problem z komunikacją polega na tym, że nie słuchamy by zrozumieć; słuchamy by odpowiedzieć”. Ja zachęcam, żeby słuchać dzieci, chcieć z nimi rozmawiać przede wszystkim, żeby je zrozumieć. A może wtedy odkryjemy, że dziecko też chętniej słucha nas dorosłych.

Ania Fura
Źródło: „Opowieści o nadziei” Heather Morris Wyd. Marginesy Warszawa 2021

A49z1
 

 

banner 1-procent