SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

zegar kalendarz21.12.2022 środa – w godzinach 12.00 – 14.00 zamknięte
23.12.2022 piątek – 07.30 – 08.30 – wydawanie żywności
24.12.2022 sobota – 13.00 – 15.00 – wydawanie żywności
27.12 – 30.12.2022 – 07.30 – 08.30 – wydawanie żywności
27.12 – 30.12.2022 – 10.00 – 14.00 – dyżur w świetlicach

Zapraszamy w nowym roku od 02.01.2023 r.

  

15 1