SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

O 2023W Saltromie działają dwie świetlice: Świat Dziecka dla młodszych i Oratorium dla starszych. Oratorium ściśle współpracuje ze "Światem Dziecka", natomiast jako wychowawcy staramy się, aby młodzież zaangażowana w nasze dzieło miała także przestrzeń dla siebie.

 

Oratorium to miejsce, gdzie można w miłej atmosferze spotkać się z rówieśnikami, skorzystać z Internetu, zagrać w bilard, piłkarzyki, szachy, zjeść “małe co nieco”, obejrzeć film. Organizujemy zajęcia taneczne, sportowe: siatkówka, siłownia. Rozwijamy swoje pasje i zainteresowania: zajęcia kreatywne, kulinarne, gry planszowe, pogadanki, dyskusje. W myśl wychowania salezjańskiego Oratorium jest domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje i prowadzi do wzrostu w wierze, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyją radośnie. Opiekę wychowawczą w Oratorium sprawują salezjanie, wychowawcy i wolontariusze. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w Saltromie i są bezpłatne.

ulotka str2

  

15 1