SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

PP 2023Zapraszamy do bezpłatnego punktu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. Jest to konkretna oferta pomocy skierowana do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi.

Ze względu na specyfikę miejsca pomoc dorosłym jest udzielana w formie informacji o miejscach, gdzie można szukać kontaktu ze specjalistami z różnych dziedzin.Godziny pracy pani psycholog Justyny Bednarskiej dostępne są w zakładce punkt pordnictwa.

  

15 1