SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

BN 2023Błogosławionych Świąt!! W tych szczególnych dniach, życzymy pokoju oraz prostej drogi do Nowonarodzonego Dziecięcia. Niech Jezus znajdzie dom w Waszych sercach.

Wspólnota Saltromu wraz z pracownikami,
młodzieżą i dziećmi.

  

15 1