SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

SL konkurs 2017Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich uczestników naszych kolonii i obozów. Temat prac to „wspomnienia z Salezjańskiego Lata 2017”.

Kategorie wiekowe:
Dla dzieci – rysunek (format A4, forma dowolna - kredka, farba, węgiel itp.)
Dla młodzieży – fotografia (format A4)

Termin składania prac:
do 15.09.2017 r. w recepcji Saltromu w kopercie z dopiskiem „Konkurs wakacyjny”, praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy) z zaznaczeniem, w którym turnusie uczestniczył jej autor.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Podczas spotkania powakacyjnego, w niedzielę 24 września.

Nagrody w kategoriach:
dzieci: rysunek
młodzież: fotografia

I miejsca – 40 % zniżki na udział w dowolnie wybranym turnusie
„Salezjańska Zima 2018” lub „Salezjańskie Lato 2018”
II miejsca – 30 % zniżki na udział w dowolnie wybranym turnusie
„Salezjańska Zima 2018” lub „Salezjańskie Lato 2018”
III miejsca – 10 % zniżki na udział w dowolnie wybranym turnusie
„Salezjańska Zima 2018” lub „Salezjańskie Lato 2018”

 

banner 1-procent