SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

SAS 2Wspominając moje marzenia z liceum to pamiętam, że chodząc do Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu bardzo chciałam zostać animatorem. Teraz jeżdżąc na turnusy Salezjańskiego Lata bardzo często słyszę od dzieci, że też chcą być animatorami. Jak zostać animatorem?

W Saltormie warunkiem jest przychodzenie do Świata Dziecka, ponieważ animator to pomocnik wychowawcy. Pomaga, uczestniczy, asystuję. Żeby zapewnić naszych animatorom nie tylko praktykę, ale też wiedzę bierzemy udział w zajęciach Szkole Animatora Salezjańskiego Inspektorii Salezjańskiej. W ten weekend odbył się ostatni zjazd i zajęcia, które miały na celu wyposażenie animatorów w wiedzę z zakresu pedagogiki, pracy z grupą i psychologii. Na I roku formacji poznawaliśmy Dynamikę pracy z grupą i animację czasu wolnego. Osobny blok był poświęcony Komunikacji Interpersonalnej w praktyce. Na II roku formacji nasi Animatorzy dowiedzieli się jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Poznali także psychologię wieku dziecięcego oraz jak skutecznie radzić sobie z konfliktami w grupach dziecięcych. Plan zajęć był bardzo napięty, w niedzielę punktem kulminacyjnym był test z lektur. Spotkanie zakończyliśmy Mszą Św. z ks. Inspektorem Adamem Parszywką. Kolejne nasze spotkaniu już w maju na Savionaliach, gdzie bardzo duże grupa aniamtrów z Saltormu oficjalnie zakończy formację .

Ania Fura

SAS 1   SAS 2

 

banner 1-procent