SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

animatorzyW minioną sobotę 12.10.2019 r. rozpoczęła się formacja Kandydatów na Animatorów Salezjańskich ze Świata Dziecka. Odbyły się warsztaty: stworzyliśmy profil idealnego animatora oraz mapę myśli w której określiliśmy profil naszych wspólnych działań.

Do tego nie mogło zabraknąć akcentu modlitewnego i pysznego obiadu. A za dwa tygodnie spotykamy się na zajęciach w Inspektorialnej Szkole Animatora Salezjańskiego.

 

banner 1-procent