SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

SL A4Drodzy Rodzice i uczestnicy Salezjańskiego Lata,
ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami zmuszeni zostaliśmy do podjęcia dla nas bardzo trudnej decyzji o odwołaniu wszystkich turnusów w ramach akcji Salezjańskie Lato 2020.

 

Ta decyzja została podjęta po konsultacjach z naszymi partnerami, którzy analizując wytyczne nie podjęli się przygotowania bazy noclegowej i żywieniowej. Podobna sytuacja dotyczy wędrownych obozów żeglarskich, gdzie chcąc przestrzegać wytycznych, nie jesteśmy w stanie w pełnym zakresie spełnić wymogów sanitarnych i noclegowych.

Zapewniamy, że wszystkie wpłacone zaliczki na akcje wakacyjne, są sukcesywnie zwracane.

Prosimy, o potraktowanie tej decyzji jako wyraz troski i odpowiedzialności za zdrowie, Państwa, Waszych najbliższych, uczestników akcji i naszych pracowników oraz wolontariuszy.

Koło połowy czerwca przedstawimy alternatywną ofertę spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji. Planujemy rozbudować ofertę półkolonii oraz czarter jachtów dla pełnoletnich członków Yacht Clubu Saltrom o czym poinformujemy w najbliższym czasie.

Życzymy dużo zdrowia i prosimy, pamiętacie o nas w przyszłym roku 😊

Zarząd wraz z zespołem Saltromu i Salosu.

Aktualna oferta spędzania wolnego czasu podczas wakacji w ramach "Salezjańskiego Lata".

 

Ważne informacje dotyczące wyjazdu do Tarnowskich Gór

WYJAZD: 15.08.2020 r. (sobota) zbiórka: 9.00 
  Plac przy kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach, ul. Konfederacka.
     
POWRÓT: 25.08.2020 r. (wtorek) ok.:       14.00
  przed kościół w Liszkach, później przejazd na Dębniki przed kościół św. Stanisława Kostki

 

ADRES POBYTU:

Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry

Prosimy o to, aby w dniu wyjazdu po sprawdzeniu listy obecności:

Każdy rodzic podpisał oświadczenie o stanie zdrowia dziecka na dzień wyjazdu. Oświadczenia do podpisu będzie posiadał jeden z wychowawców podczas zbiórki. 

Treść oświadczenia:

1. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie posiada przeciwskazań do uczestnictwa w wypoczynku oraz nie posiada infekcji, objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
3. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
4. Oświadczam, że zezwalam na pomiar temperatury mojego dziecka/podopiecznego.

Przy imieniu i nazwisku dziecka, proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi i podpis.

› Dzieci wchodziły do autokaru po sprawdzeniu temperatury ciała przez jednego z wychowawców. Prosimy, aby rodzice ze względu na zaistniałą sytuację nie wchodzili do autokaru

› W dniu wyjazdu istnieje jeszcze możliwość przekazania do depozytu pieniędzy, leków i innych uwag odnośnie zdrowia dziecka

› Przypominamy, że każdy z rodziców/opiekunów jest zobowiązany do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) – dlatego prosimy o odbierane telefonów

› Przypominamy, że każdy z rodziców/opiekunów jest zobowiązany do zaopatrzenia dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku – my również posiadamy jednorazowe maseczki i rękawiczki, jeżeli podczas wypoczynku dzieci będą potrzebowały to należy się zgłosić do opiekuna grupy.

› Podczas postoju na stacjach benzynowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek

KADRA
› kierownik kolonii – Anna Fura       664 260 140
                                Piotr Kapusta  533 254 147
› prosimy o kontakt tylko w pilnych przypadkach
› wychowawcy z uprawnieniami
› instruktorzy

Jeśli ktoś ma do uregulowania płatności, potrzebuje fakturę - zapraszamy na recepcję do Saltromu od poniedziałku do piątku w godz. 10-16. Jeśli ktoś z Państwa nie oddał jeszcze karty uczestnika to prosimy oddać przed odjazdem autokaru.

 

banner 1-procent