SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Darowizny od osób fizycznych – 6% odliczenia od dochodu

Darowizny od osób prawnych – 10% odliczenia od dochodu

 

Darowizny od osób fizycznych – 6% odliczenia od dochodu

Darczyńca – każda osoba fizyczna ma prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej na rzecz Saltromu, nie przekraczającej 6% dochodu w roku podatkowym.

Darowizna powinna być przekazana na cele charytatywne oraz na cele kultu religijnego.

Np. na cele:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności charytatywnej
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • promocji i organizacji wolontariatu

Darowizna powinna być przekazana na rachunek bankowy organizacji wyłącznie za pośrednictwem banku do 31 grudnia roku podatkowego, za który ma być odliczona tj. do 31.12.2023 roku, aby wykazać darowiznę w zeznaniu składanym do 30.04.2024 roku.

 

KONTO: ALIOR BANK 09 2490 0005 0000 4600 2544 2879
TYTUŁEM: darowizna na cele charytatywne

 

W przypadku darowizny niepieniężnej więcej POMOC RZECZOWA potwierdzeniem przekazania darowizny jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Podatnik w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego SALTROM  Salezjański Ruch Troski o Młodzież ul. Różana 5, 30-305 Kraków, NIP 944-11-73-579.

 

Przykład:

 

I grupa podatkowa w 2023 roku podatek 18%

dochód: 50 000 zł

max. darowizna do odliczenia: 50 000 zł x 6% = 3 000 zł

dochód po odliczeniu darowizny: 47 000 zł

„ZYSK”- czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 3 000 zł x 18% = 540 zł

 

II grupa podatkowa w 2023 roku podatek 32%

dochód: 100 000 zł

max. darowizna do odliczenia: 100 000 zł x 6% = 6 000 zł

dochód po odliczeniu darowizny: 94 000 zł

„ZYSK” - czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 6 000 zł x 32% = 1920 zł

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Darowizny od osób prawnych – 10% odliczenia od dochodu

Osoby prawne – spółki z o.o., S.A. mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej na rzecz Saltromu, nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym.

 

Darowizna powinna być przekazana na cele charytatywne oraz na cele kultu religijnego.

Np. na cele:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności charytatywnej
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • promocji i organizacji wolontariatu

Darowizna powinna być przekazana na rachunek bankowy organizacji wyłącznie za pośrednictwem banku do 31 grudnia roku podatkowego, za który ma być odliczona tj. do 31.12.2023 roku, aby odliczyć ją od dochodu 2024 roku.

 

KONTO: ALIOR BANK 09 2490 0005 0000 4600 2544 2879
TYTUŁEM: darowizna na cele charytatywne

 

W przypadku darowizny niepieniężnej więcej POMOC RZECZOWA potwierdzeniem przekazania darowizny jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Podatnik w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego SALTROM  Salezjański Ruch Troski o Młodzież ul. Różana 5, 30-305 Kraków, NIP 944-11-73-579.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  

15 1