SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
• Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
• Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.
Pomoc żywnościowa w gminie Kraków przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
• Przygotowania posiłków,
• Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
• Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
• Zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2019
Podprogram 2019 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 50,5 kg na osobę, w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1) groszek z marchewką 3,2 kg,
2) fasola biała 3,2 kg,
3) koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
4) buraczki wiórki 1,05 kg,
5) powidła śliwkowe 1,80 kg,
6) sok jabłkowy klarowany 4l
2. Artykuły skrobiowe:
7) makaron jajeczny 4,50 kg,
8) makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,
9) ryż biały 3 kg,
10) kasza gryczana 1,50 kg,
11) herbatniki maślane 0,80 kg,
3. Artykuły mleczne:
12) mleko UHT 7 l,
13) ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4. Artykuły mięsne:
14) szynka drobiowa 2,70 kg,
15) szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,
16) pasztet wieprzowy 0,48 kg,
17) filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5. Cukier:
18) cukier biały 4kg,
6. Tłuszcze:
19) olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe:
20) gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2018
W ramach Podprogramu 2018 SALTROM objął wsparciem żywnościowym 386 osób przekazując 20,49 ton żywności w formie paczek 2195 sztuk.

Podsumowanie Podprogramu 2017
W ramach Podprogramu 2017 SALTROM objął wsparciem żywnościowym 366 osób przekazując 15,41 ton żywności w formie paczek 1960 sztuk.
We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo SALTROM realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak:
• prowadzenie dwóch świetlic (Świat Dziecka, Oratorium) w programie m.in. zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży,
• dożywianie - zapewnia codzienny ciepły posiłek dla naszych podopiecznych,
• korepetycje za jeden uśmiech,
• realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych,
• bezpłatna pomoc prawna, punkt poradnictwa,
• wyjazdy wakacyjne i zimowe,
• kursy, szkolenia, praktyki studenckie, wolontariat,

Rok 2018

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2017

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • Wojewoda Małopolski - „Bajkowa nauka wartości"
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2016

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Reklama Dzieciom – „Lato nad morzem” dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2015

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona – „Żeglarskie Emocje”
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • International Paper - „Więc chodź pomaluj mój świat”- wsparcie programu „Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2014

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - projekt wspólny - wyjazdy wakacyjne
 • Kuratirium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • Reklama Dzieciom - "Lato nad morzem" dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • International Paper - "Kolorowe okno na świat" - wsparcie programu "Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2013

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Urząd Miasta Krakowa - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Bankowa im. M. Kantona - "Lato nad morzem"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Grumdtvig
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Leonardo da Vinci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2012

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2011

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • FUNDACJA ING Dzieciom – stworzenie kawiarenki internetowej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2010

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • TVP - reklama dzieciom
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - "Ja-ko imigrant" projekt teatralny
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • WBK Bank Dziecięcych Uśmiwechów - "Lepszy start w nowy rok szkolny"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2009

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu SaltromMiejski
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Sport – most pomiędzy kulturą i tradycją”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2008

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Polak i Irlandczyk – Europejczyk - inny czy taki sam”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2007

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2006

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonie, bieżąca działalność stowarzyszenia: świetlice profilaktyczne, darmowe korepetycje, dożywianie, poradnia psychologiczna, szkoła dla wychowawców
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2005

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie,  świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji, szkolenia wolontariatu, programy profilaktyczne
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2004

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Małopolski Urząd Wojewódzki – projekt  „SALTROM - Wspieranie Rodziny”, „SALTROM – pomoc najuboższym”
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2003

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, działalność Jacht Klubu Saltrom, szkolenia wolontariatu, program profilaktyki, projekt teatralny  oraz  gabinet rehabilitacyjnyKuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

Rok 2002

 • Urząd Miasta Krakowa – całoroczne świetlice dla młodzieży, szkolenia wyjazdowe i stacjonarne,  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci,  młodzieży i rodzin,  działalność Jacht Klubu Saltrom, darmowe korepetycje oraz gabinet rehabilitacjiRada Dzielnicy VIII – całoroczny projekt teatralny
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2001

 • Urząd Miasta Krakowa - całoroczna świetlica dla młodzieży, sekcja rowerowa, działalność Jacht Klubu Saltrom, wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i  młodzieży, półkolonia, dożywianie, świetlica terapeutyczna
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2000

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS - całoroczna świetlica środowiskowa
 • Urząd Miasta Krakowa - programy profilaktyczne, całoroczna świetlica środowiskowa, dożywianie, douczanie, kolonie letnie, zimowisko, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

banner 1-procent