SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również wzięły udział w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2019 roku w SALTROM-ie Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, SALTROM, realizować będzie cykliczne działania m.in. zajęcia aktywizujące i prowadzenie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, będziemy chcieli stworzyć grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), także zauferujemy wsparcie psychologiczne/terapeutyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego SALTROM Salezjański Ruch Troski o Mlodzież objoł wsparciem żywnościowym 366 osób przekazując im 15412,48 kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania:
• prowadzenie zajęć kulinarnych dla dzieci i młodzieży,
• pikniki integracyjne, podsumowujące cały rok działalności oraz imprezy okolicznościowe,
• spotkania wigilijne oraz wielkanocne,
• zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanych działań, znajdowały się na recepcji Saltromu oraz stronie www. Dodatkowo o proponowanych działaniach informowaliśmy MOPS, który przekazywał swoim podopiecznym informacje o konkretnych inicjatywach. 

W Saltromie będą prowadzone warsztaty dla osób odbierających żywność, realizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym podprogram 2018.

Daty planowanych spotkań:
21.03.2019 – godz. 11.00 – 14.00
Warsztaty edukacji ekonomicznej: warsztat jest zbiorem najważniejszych informacji o planowaniu wydatków w ramach posiadanego budżetu domowego: czym jest gospodarowanie, planowanie, oszczędzanie. Również jak skutecznie zarządzać czasem oraz jak korzystać z praw konsumenta.

Warsztaty żywieniowe: Czym jest zdrowe odżywianie, co to jest kaloryczność i energetyczność posiłków, jak je obliczyć i jak planować oraz jak czytać etykiety, aby kupować mądrze i rozsądnie.

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na portierni Saltromu. Serdecznie zapraszamy.

Rok 2018

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2017

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • Wojewoda Małopolski - „Bajkowa nauka wartości"
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2016

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Reklama Dzieciom – „Lato nad morzem” dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2015

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona – „Żeglarskie Emocje”
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • International Paper - „Więc chodź pomaluj mój świat”- wsparcie programu „Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2014

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - projekt wspólny - wyjazdy wakacyjne
 • Kuratirium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • Reklama Dzieciom - "Lato nad morzem" dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • International Paper - "Kolorowe okno na świat" - wsparcie programu "Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2013

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Urząd Miasta Krakowa - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Bankowa im. M. Kantona - "Lato nad morzem"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Grumdtvig
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Leonardo da Vinci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2012

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2011

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • FUNDACJA ING Dzieciom – stworzenie kawiarenki internetowej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2010

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • TVP - reklama dzieciom
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - "Ja-ko imigrant" projekt teatralny
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • WBK Bank Dziecięcych Uśmiwechów - "Lepszy start w nowy rok szkolny"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2009

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu SaltromMiejski
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Sport – most pomiędzy kulturą i tradycją”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2008

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Polak i Irlandczyk – Europejczyk - inny czy taki sam”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2007

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2006

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonie, bieżąca działalność stowarzyszenia: świetlice profilaktyczne, darmowe korepetycje, dożywianie, poradnia psychologiczna, szkoła dla wychowawców
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2005

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie,  świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji, szkolenia wolontariatu, programy profilaktyczne
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2004

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Małopolski Urząd Wojewódzki – projekt  „SALTROM - Wspieranie Rodziny”, „SALTROM – pomoc najuboższym”
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2003

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, działalność Jacht Klubu Saltrom, szkolenia wolontariatu, program profilaktyki, projekt teatralny  oraz  gabinet rehabilitacyjnyKuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

Rok 2002

 • Urząd Miasta Krakowa – całoroczne świetlice dla młodzieży, szkolenia wyjazdowe i stacjonarne,  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci,  młodzieży i rodzin,  działalność Jacht Klubu Saltrom, darmowe korepetycje oraz gabinet rehabilitacjiRada Dzielnicy VIII – całoroczny projekt teatralny
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2001

 • Urząd Miasta Krakowa - całoroczna świetlica dla młodzieży, sekcja rowerowa, działalność Jacht Klubu Saltrom, wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i  młodzieży, półkolonia, dożywianie, świetlica terapeutyczna
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2000

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS - całoroczna świetlica środowiskowa
 • Urząd Miasta Krakowa - programy profilaktyczne, całoroczna świetlica środowiskowa, dożywianie, douczanie, kolonie letnie, zimowisko, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

banner 1-procent