SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

ukraina

Z wielkim smutkiem i niepokojem obserwujemy to co dzieje się na Ukrainie. Wyrażamy swoją solidarność z naszymi Sąsiadami. Jako Saltrom, Stowarzyszenie, które ukierunkowane jest na niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom nie możemy być obojętni na sytuację, które dzieją się na Ukrainie.

W tych trudnych chwilach zapraszamy ukraińskie dzieci i młodzież do naszych świetlic.

Od 03.03.2022 (czwartek) zapraszamy w godzinach 9.30 – 12.30 do Saltromu ul. Różana 5. W tym czasie istnieje możliwość zostawienia dziecka pod opieką wychowawców, na czas załatwienia formalności związanych z pobytem w Polsce. Istnieje także możliwość skorzystania z komputera i Internetu.

SALTROM запрошує з 9.30 – 12.30 на вул. Ружана, 5 (Różana 5), Краків. Можна в цих годинах залишити дитину під опіку вихователів. Також є можливість скористатися комп'ютером та інтернетом.

Pomocne informacje:
Na dworcu kolejowym PKP Kraków Główny Małopolski Urząd Wojewódzki otworzył specjalny punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce. Punkt uruchomiono tuż przy peronie nr 4. Na razie będzie on czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Telefony do punktów informacyjnych dla Ukraińców:

  • 12 392 13 00
  • 12 392 11 15

Infolinia dla Ukraińców w sprawie legalizacji pobytu i pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00):

  • 12 210 20 20
  • Mail:

Opieka zdrowotna: uchodźcy, którzy mają problem zdrowotny i potrzebują porady lekarskiej mogą zgłosić się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, który udzieli adekwatnej pomocy medycznej. Pomoc ta dotyczy obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dokonujemy wszelkich starań, aby każdego dnia przebywał w naszej placówce wolontariusz posługujący się językiem polskim i ukraińskim. Zachęcamy do korzystania z pomocy.

Dostajemy liczne zapytania dotyczące zbiórek, jako Saltrom nie tworzymy kolejnej tego typu akcji, tylko wspieramy już istniejące salezjańskie inicjatywy.

ukraina 2

 

banner 1-procent