SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

yc 630x350px

 

młodzież, studenci - Msza Święta i spotkanie niedziela godz. 18

Salezjanskie LatoOrganizujemy spotkania żeglarskie, szkolenia, rejsy śródlądowe i morskie oraz „wakacje pod żaglami”. Naszym celem jest kształtowanie charakterów, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia w harmonii z naturą. Wszystkie wydarzenia możesz śledzić na bieżąco na facebook-u YCSaltrom.

YCS powstał wewnątrz Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież SALTROM w Krakowie, jako jedna z propozycji wychowawczych. Zawiązał się w oparciu o spotkanie założycielskie, które odbyło się 2 grudnia 1994 roku w Krakowie. Działalność YCS jest prowadzona według statutu Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież, stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.

Komandorem YCS jest każdorazowy przewodniczący zarządu Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież, obecnie ks. Ireneusz Macioł. On również powołuje vice komandora. Komandor, vice komandor oraz członkowie wybierają Radę Klubu. Siedzibą klubu jest dom przy ulicy Różanej 5 w Krakowie. Banderą klubu jest oficjalny znak Saltromu.

Założycielem i jednocześnie pierwszym komandorem YCS był ks. Kazimierz Kuc (prezes w latach 1992-1996), następnie ks. Tadeusz Goryczka (prezes w latach 1996-1997), ks. Dariusz Porzucek (prezes w latach 1997-1999) kapitan jachtowy ks. Andrzej Król (prezes w latach 1999-2013) oraz ks. Piotr Basista (prezes w latach 2013-2019).
To właśnie za rządów ks. Andrzeja Króla Yacht Club Saltrom rozwinął i poszerzył swoją działalność, która stała się wizytówką Saltromu. Na przestrzeni lat obozy mazurskie stały się jedną z głównych propozycji wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez Saltrom. Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność o organizację kursów na stopień żeglarza jachtowego, a realizowane rejsy poszerzyły horyzonty o żeglarstwo morskie. W tym okresie Yacht Club Saltrom zdobył renomę w świecie żeglarskim, zarówno w środowisku krakowskiej młodzieży – zrzeszając wielu młodych ludzi i tym samym pokazując im sztukę żeglowania oraz piękno mazur - jak i  wśród sympatyków żeglarstwa oraz cenionych w kręgu żeglarskim sterników i kapitanów. Był to czas w którym dobrze rozwijała się współpraca z innymi związkami żeglarskimi oraz z Krakowskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, w którym Yacht Club Saltrom cieszy się dobrą reputacją. Od 2019 roku komandorem Yacht Clubu Saltrom jest ks. Ireneusz Macioł.

 Z historii

W ramach YCS zorganizowano już latem 1992 roku obóz żeglarski dla 45 osób na Jeziorze Kierskim koło Poznania. Rok później odbył się rejs wychowawczo-terapeutyczny po Bałtyku, w którym wzięło udział 30 osób. Projekt był realizowany na jachcie s/y „Generał Zaruski”. Rejs odbywał się na trasie: Jastarnia, Szczecin, Karlskrona, Kłajpeda, Gdańsk, Jastarnia.

W sierpniu 1994 roku przeprowadzono dla 45 osób obóz żeglarski ze szkoleniem na stopień żeglarza i sternika jachtowego. Podobne kursy odbyły się w latach 1995, 1996 i 1999 w Poraju k/ Częstochowy. Co roku nieprzerwanie od 1995 organizowane były rejsy mazurskie i rejsy morskie. Brało w nich udział od kilku do kilkudziesięciu osób. (Zwykle jedna załoga rejsu morskiego ok.10 osób i dwie lub trzy załogi rejsu mazurskiego ok. 15-20 osób) Od lata 1999 roku rozszerzono działalność wakacyjną, wtedy to odbyło się dwa ok. 45 osobowe turnusy jeden w Rynie, a drugi w Mikołajkach. Były to turnusy stacjonarne z elementami szkolenia żeglarskiego.

Po roku 2000 usystematyzowano pracę i szkolenie. Rytm pracy YCS przedstawiał się następująco: miesiące zimowe i początek roku to szkolenie teoretyczne na patent żeglarza jachtowego doszkalanie teoretyczne przyszłej kadry mazurskiej, remonty sprzętu pływającego. Od kwietnia szkolenie praktyczne tzw. „manewrówka” zwykle na Zalewie Bagry choć szkolono również na Kryspinowie, na Wiśle i na jez. Czorsztyńskim.

Wakacje to czas obozów mazurskich (od 2000 roku organizowano zwykle 6 lub 7 dziesięciodniowych turnusów wakacyjnych tzw. „pierwszy hals” na wynajętym polu ok. km od Mikołajek nad jez. Tałty). Młodzież mieszkając w przyczepach camingowych, namiotach oraz na jachtach miała możliwość uczestniczyć w rejsach: do Giżycka, Piszu, Rynu jak również pływać po jeziorach Tałty, Mikołajskie czy Śniardwy podnosząc swoje żeglarskie umiejętności.

Miesiące wrzesień i październik to czas rejsów studenckich na Mazurach i rejsów morskich. (morze Bałtyckie, Północne, Adriatyk, morze Egejskie, Jońskie, Kreteńskie) Co roku rozszerzano bazę sprzętową dzięki czemu pod banderą Saltromu może pływać ok. 300-350 osób. (kurs żeglarski, rejsy morskie i mazurskie oraz wakacje pod żaglami). YCS rozpoczynał przygodę z żaglami na jachtach typu Orion, Bez 2, El bimbo, czy BM 16m2, obecnie pływamy na jachtach typu Laguna, Mors RT, Sasanka.

 

Działalność

Dziś YC Saltrom podejmuje się dzieła edukacji żeglarskiej i wychowania chrześcijańskiego poprzez:

 • SPOTKANIA NIEDZIELNE - cotygodniowe spotkania na wspólnej Mszy św. oraz spotkaniach tematycznych, które mają na celu uczyć młodych ludzi jak być dobrym człowiekiem i chrześcijaninem. Podczas tych spotkań młodzi ludzie uczą się etykiety żeglarskiej, słuchają wykładów, spotykają się z ‘ludźmi morza’. Ważnym i nieodłącznym elementem spotkań jest liturgia Eucharystyczna sprawowana przez komandora ks. Piotra Basistę, na której spotykają się uczestnicy, aby zadbać również o swoją sferę duchową.
 • SZKOLENIE KADRY – wielość inicjatyw związanych z działalnością YCS skłania do ciągłego poszerzania zasobów kadrowych. Poprzez coroczną organizację kursów na stopień żeglarza jachtowego, sternika i instruktora żeglarstwa (we współpracy z Krakowskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim) YCS stara się zadbać o fachową kadrę do prowadzenia zarówno szkoleń, rejsów śródlądowych i morskich jak również sekcji żeglarstwa dziecięcego. (w klasie Optymist)
 • ORGANIZACJĘ OBOZÓW - punktem kulminacyjnym i najważniejszą formą oddziaływania YCS są obozy mazurskie, gdzie co roku pływa od 250 do 350 osób. Obozy te przeszły pewną ewolucję od stacjonarnej formy z kuchnią polową, namiotami i przyczepami campingowymi po (od 2009) formę tylko rejsów. W latach 2000 do 2008 włącznie w czasie 6 lub 7 turnusów brało udział ok. 300 nawet do 350 osób, obecna zmiana sprawiła, że mniej uczestników może brać udział w jednym turnusie bo nie 45 czy 50 ale 35 - 40 osób. Teraz młodzież zakwaterowana jest tylko na jachtach dzięki czemu może zobaczyć podczas 10 dniowego turnusu niemalże cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich od Węgorzewa do Rucianego Nidy.
 • REJSY MAZURSKIE – wyróżniono tę formę działalności, bo odkąd YCS rozpoczął przygodę z żeglarstwem czyli od lat 90 tych rejsy mazurskie były czymś oczywistym. Na początku było to dwie czasami cztery załogi później z roku na rok przybywało chętnych, aż do obecnej formy, gdzie podczas jednego rejsu pływa ok. 40 osób (7 lub 8 jachtów).
 • REJSY MORSKIE – podobnie rozwijała się działalność morska. Każdego roku jeden lub dwa rejsy (czasami dwu etapowe). Od początku działalności YCS apetyty naszych żeglarz sięgały dalszych horyzontów i brzegi mazurskie nie wystarczały. Ponadto chcąc uzyskać wyższe stopnie żeglarskie staż morski był konieczny. Początki przygody morskiej to Bałtyk, potem były inne akweny, Morze Północne, Adriatyk, basen Morza Śródziemnego.
 • SZKOLENIA NA STOPNIE ŻEGLARSKIE – od początku działalności klubu rozpoczęto szkolenia, najpierw w innych ośrodkach później (od początku lat 2000) we własnym zakresie pływając na Zalewie Bagry Wielkie, Kryspinowie, jez. Żywieckim czy Czorsztyńskim.

Kurs na stopień żeglarza jachtowego – chcąc zapewnić ciągłość działalności YCS organizowano co roku kurs na stopień żeglarza jachtowego. W lutym rozpoczynano od spotkań i wykładów poświęconych zagadnieniom teoretycznym. Od kwietnia do czerwca mają miejsce zajęcia praktyczne na zalewie Bagry, gdzie przyszli żeglarze doskonalą swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. W czerwcu przeprowadzany jest egzamin, który sprawdza umiejętności żeglarzy oraz orzeka czy dany uczestnik otrzymuje patent.

Kurs na stopień jachtowego sternika morskiego - w kursach może uczestniczyć osoba, która posiada patent żeglarza jachtowego i ma 200 godzin stażu morskiego, minimum w dwóch rejsach. Ze względu na zmianę przepisów szkolenia na stopnie jachtowego sternika morskiego odbywają się teraz w ośrodkach nadmorskich, nasi klubowicze najczęściej korzystają z ośrodka w Trzebieży.

 • SZANTY – nieodłącznie związane z pływaniem, stylem życia i przysłowiowym klimatem żeglarskim. Muzyka w wychowaniu salezjańskim ma ogromne znaczenie, młodzież zawsze chętnie śpiewa, więc na tym polu również grupa saltromowych żeglarzy nie pozostawała bierna. Na przestrzeni lat działalności YCS wydawał śpiewniki szantowe, głównie po to by ułatwić integrację załóg.
 • WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI KLUBAMI ŻEGLARSKIMI - warte odnotowania jest tworzenie się nowych klubów żeglarskich o podobnym profilu jak nasz: SZEKLA ( Księża Misjonarze – Siemacha ks. Andrzej Gieroń), HERBACIANY KLIPER ( inicjatywa parafii z Myślenic ks. Leszek Charasz), GRUPA WOLONTARIUSZY CARITASU (z ks. Jarosławem Nowakiem na czele). Wiele z tych klubów korzysta z naszego doświadczenia, kadry instruktorskiej czy sprzętu. 
 • WYJAZDY INTEGRACYJNE – poza sezonem żeglarskim w miesiącach jesienno zimowych członkowie YCS organizują: wycieczki górskie, wyjazdy na narty, Andrzejki, Wigilię czy bal sylwestrowy i karnawałowy. Ponadto uczestniczą w imprezach żeglarskich m. in. otwarcia i zamknięcia sezonu, regatach, festiwalach piosenki żeglarskiej, koncertach szantowych.
 • PISANIE PROJEKTÓW – by wesprzeć uboższą młodzież, którą nie stać na uczestnictwo w rejsie czy szkoleniu co roku staramy się o dotację rządowe i samorządowe pisząc projekty. Niestety dla wielu urzędników żeglarstwo kojarzy się nadal ze sportem elitarnym, a nie z dobrą rekreacją i wychowaniem.
 • SEKCJA OPTYMISTÓW - od 2001 roku działa szkółka żeglarska dla dzieci. Dzieci w wieku 7 – 13 lat mają możliwość zapoznania się z wiedzą, etykietą żeglarską oraz mogą zdobyć praktyczne umiejętności, pływając na łódkach żaglowych typu Optymist Popularny. YCS posiada 10 sztuk Optimistów.

Wszystkie te działania mają na celu kształtowanie charakterów i odpowiednich postaw u ludzi młodych, szczególnie uwikłanych w problemy rodzinne (alkoholizm, ubóstwo materialne i duchowe) oraz narażonych na negatywne wpływy środowiska. Również i tych, dla których życie w trudnym czasie dorastania traci sens, obalając wszelkie autorytety (rodzinne, szkolne i państwowe).
Niepodważalna wartość żeglarstwa i jego walory wychowawcze są elementami, które w naszej działalności mają posłużyć do odnalezienia przez młodych ludzi drogi samorealizacji i własnego rozwoju. Takie wartości jak piękno, szlachetność, odwaga, które w sposób szczególny charakteryzują żeglarstwo są szansą powodzenia naszych zamierzeń.

 

Kadra

Naszą kadrę w większości stanowią wychowankowie o czym najlepiej świadczy tekst zapisany w jednym z artykułów: „To właśnie ta grupa osób jest magnesem, który co roku przyciąga mnie na salezjańskie obozy żeglarskie. Gdyby nie oni, Mazury i żeglowanie nie były by takie piękne. Myślę, ba, nawet wiem, że to nie tylko moje zdanie. Gdyby ktoś spytał o dowody, to mam jeden – chyba wystarczająco dobry. W tym roku na turnusie, na którym byłem, tylko jedna osoba z kadry nie była wcześniej uczestnikiem na naszym obozie”.

Dzisiejsza kadra to kapitanowie, jachtowi sternicy morscy i żeglarze jachtowi, instruktorzy i młodsi instruktorzy, pedagodzy, nauczyciele akademiccy i szkolni, wychowawcy kolonijni.

To u nas uknuło się określenie „półkadra”, bo jeśli ktoś jest jeszcze mało doświadczony i dobrze by było „mieć na niego oko” to jeszcze nie jest kadrą. Jest to bardzo motywujące dla tych, którzy rozpoczynają przygodę jako opiekunowie i zarazem kapitanowie.

 

Sprzęt pływający

YCS rozpoczynał swoją działalność żeglarską od dwóch żaglówek typu Orion i jednego Bez 2, kilku kajaków przekazanych nam od rozwiązującej się szkoły żeglarskiej w Cholerzynie. W 2000 roku zakupiono w Holandii 4 otwartopokładowe jachty typu BM 16m2 pięknie prezentujące się retro z gaflowym ożaglowaniem. Co roku starano się sukcesywnie wymieniać sprzęt na lepszy. Przez miniony okres pływaliśmy na polskich i holenderskich konstrukcjach.

W kolejnych latach pojawiały się polskie jachty typu: Conrad 600, Sportina 595, Mors RT, Sasanka 660 czy w ostatnim czasie Laguna 730 i Joker 785.

W 2005 zakupiliśmy do szkolenia jacht typu FAM KLEPPER z dużym kokpitem co bardzo pomaga w wygodnym i bezpiecznym pływaniu. Dodatkowo dla sekcji dziecięcej posiadamy 10 Optymistów oraz motorówkę asekuracyjną.

 

Zainwestuj w pasję, zainwestuj w marzenia

Yacht Club Saltrom podejmuje się dzieła edukacji żeglarskiej i wychowania chrześcijańskiego. Każdego roku organizujemy szkolenia i rejsy dla młodzieży, w czasie których żegluje z nami ponad 300 osób.

Niech Twój 1% popłynie do nas → Wpisz w PIT:KRS 0000 12 85 89 → Pobierz bezpłatny program do PIT www.saltrom.krakow.pl

Podziel się swoją pasją → Dofinansuj wakacje pod żaglami wpłacając dowolną kwotę na konto Alior Bank - 63 2490 0005 0000 4530 1262 5341

Twoja pomoc to dla nas pomyśle wiatry → Zaproponuj współpracę
Yacht Club Saltrom - zobacz filmik

 

037 20150730 MaciekBernasPhotography MW1 233 20150815 MaciekBernasPhotography
     

  

15 1