SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

praktyki 630x350px

 

Dla zainteresowanych studentów możliwość odbycia praktyk w ramach świetlic lub na wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez Saltrom. We współpracy z uczelniami krakowskimi realizujemy także prelekcje dla grup.

Celem praktyk jest:

  • pogłębienie praktycznych umiejętności i sprawności w zakresie organizacji, metod i technik pracy z wychowankami
  • bezpośrednie poznanie najważniejszych obszarów działalności Saltromu
  • zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w rzeczywistości placówki
  • pogłębienie wiedzy z zakresu problematyki opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży
  • bliższe zapoznanie się z systemem prewencyjnym św. Jana Bosko – realizowanym na co dzień w Saltromie
  • zapoznanie się z dokumentacją placówki wsparcia dziennego

 

Praktyki prowadzone są pod kontrolą opiekuna praktyk.

Zajęcia w placówce z dziećmi i młodzieżą połączone są z poznaniem i funkcjonowaniem całego Domu. Student zapoznaje się więc z kadrą Saltromu, bazą materialną, rodzajami prowadzonej działalności: “Świat Dziecka”, “Darmowe korepetycje”, “Oratorium Przy Różanej”, “Yacht Club Saltrom”.


Praktyka zaliczona jest na podstawie “Dziennika Praktyk” oraz opinii opiekuna praktyk.

Z prowadzonych przez Saltrom praktyk skorzystało ponad 13 uczelni i szkół w tym: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakowska Akademia, Akademia Wychowania Fizycznego.

 

m2    

Dyżury:

poniedziałek – piątek 
14.30 – 18.00

 

Telefon:
12 269 30 00

ks. 

 

 

Email:

 

 k2     

Dyżury:

poniedziałek – piątek 
14.30 – 18.00

 

Telefon:
12 269 30 00

 

 

 

Email:

 

 

P 1 2015 P 2 2015 P 3 2015
     

  

15 1