SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

lato 630x350px

 

Drodzy Rodzice i uczestnicy Salezjańskiego Lata,
ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami zmuszeni zostaliśmy do podjęcia dla nas bardzo trudnej decyzji o odwołaniu wszystkich turnusów w ramach akcji Salezjańskie Lato 2020.
Ta decyzja została podjęta po konsultacjach z naszymi partnerami, którzy analizując wytyczne nie podjęli się przygotowania bazy noclegowej i żywieniowej. Podobna sytuacja dotyczy wędrownych obozów żeglarskich, gdzie chcąc przestrzegać wytycznych, nie jesteśmy w stanie w pełnym zakresie spełnić wymogów sanitarnych.
Zapewniamy, że wszystkie wpłacone zaliczki na akcje wakacyjne, są sukcesywnie zwracane.
Prosimy, o potraktowanie tej decyzji jako wyraz troski i odpowiedzialności za zdrowie, Państwa, Waszych najbliższych, uczestników akcji i naszych pracowników oraz wolontariuszy.
Koło połowy czerwca przedstawimy alternatywną ofertę spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji. Planujemy rozbudować ofertę półkolonii oraz czarter jachtów dla pełnoletnich członków Yacht Clubu Saltrom o czym poinformujemy w najbliższym czasie.
Życzymy dużo zdrowia i prosimy, pamiętacie o nas w przyszłym roku 😊

Zarząd w raz z zespołem Saltromu i Salosu.

OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU PODCZAS WAKACJI 2020

Tarnowskie Góry - ważne informacje
Półkolonie w Saltromie

Czarter jachtów - dla członków Yacht Clubu Saltrom

 

Saltrom ma możliwość przyjmowania płatności bonem turystycznym!
Bon można aktywować już od 1 sierpnia.

Bon jest dokumentem elektroniczny uprawniającym do kwoty 500 zł na każde dziecko, który można wykorzystać aż do końca marca 2022 roku.
Wszystkich szczegółów można dowiedzieć się ze strony internetowej.

 

TARNOWSKIE GÓRY - WAŻNE INFORMACJE 

WYJAZD: 15.08.2020 r. (sobota) zbiórka: 9.00 
  Plac przy kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach, ul. Konfederacka.
     
POWRÓT: 25.08.2020 r. (wtorek) ok.:       14.00
  przed kościół w Liszkach, później przejazd na Dębniki przed kościół św. Stanisława Kostki

 

ADRES POBYTU:
Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry

Prosimy o to, aby w dniu wyjazdu po sprawdzeniu listy obecności:

Każdy rodzic podpisał oświadczenie o stanie zdrowia dziecka na dzień wyjazdu. Oświadczenia do podpisu będzie posiadał jeden z wychowawców podczas zbiórki. 

Treść oświadczenia:

1. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie posiada przeciwskazań do uczestnictwa w wypoczynku oraz nie posiada infekcji, objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
3. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
4. Oświadczam, że zezwalam na pomiar temperatury mojego dziecka/podopiecznego.

Przy imieniu i nazwisku dziecka, proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi i podpis.

› Dzieci wchodziły do autokaru po sprawdzeniu temperatury ciała przez jednego z wychowawców. Prosimy, aby rodzice ze względu na zaistniałą sytuację nie wchodzili do autokaru

› W dniu wyjazdu istnieje jeszcze możliwość przekazania do depozytu pieniędzy, leków i innych uwag odnośnie zdrowia dziecka

› Przypominamy, że każdy z rodziców/opiekunów jest zobowiązany do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) – dlatego prosimy o odbierane telefonów

› Przypominamy, że każdy z rodziców/opiekunów jest zobowiązany do zaopatrzenia dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku – my również posiadamy jednorazowe maseczki i rękawiczki, jeżeli podczas wypoczynku dzieci będą potrzebowały to należy się zgłosić do opiekuna grupy.

› Podczas postoju na stacjach benzynowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek

KADRA
› kierownik kolonii – Anna Fura       664 260 140
                                Piotr Kapusta  533 254 147
› prosimy o kontakt tylko w pilnych przypadkach
› wychowawcy z uprawnieniami
› instruktorzy

Jeśli ktoś ma do uregulowania płatności, potrzebuje fakturę - zapraszamy na recepcję do Saltromu od poniedziałku do piątku w godz. 10-16. Jeśli ktoś z Państwa nie oddał jeszcze karty uczestnika to prosimy oddać przed odjazdem autokaru.

 

PÓŁKOLONIE W KRAKOWIE "WAKACJE Z SALTROMEM"

 

Co roku zapraszamy na różnego rodzaju kolonie oraz obozy natomiast w tym roku nasza oferta została ograniczona ze względu na pandemie koronawirusa. Saltrom proponuje cztery tygodniowe turnusy półkolonii w Krakowie. Wszystkie turnusy zostaną zgłoszone do Kuratorium Oświaty, aby uzyskać zgodę na organizowanie takiej formy opieki nad dziećmi.

Terminy:  tydzień I: 06.07 - 10.07.2020 Toy Story 4                                             
   tydzień II: 13.07 - 17.07.2020 Odkrywcy
   tydzień III: 27.07 - 31.07.2020 Superbohaterowie  
   tydzień IV:   03.08 - 07.08.2020 Pasje  
Liczba osób:  30 na turnus (podział na 3 grupy 10 os.)
Wiek: 7 – 14 lat
Cena: 300,00 zł za 1/tyg. udział w półkolonii
  wpłata zaliczki jest równoważna z rezerwacją miejsca
                                                             Płatności można uregulować gotówką w Saltromie lub przelać na konto bankowe:
Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 8029 5352 (tytułem: tydzień półkolonii, imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu, e-mail)
Miejsce: SALTROM ul. Różana 5, 30-305 Kraków
Kadra: kierownik, wychowawcy z placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz wolontariusze. Cała kadra administracyjna oraz wychowawcza posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dodatkowo w akcje zaangażowani są animatorzy, którzy posiadają stosowne przeszkolenie.
Wyżywienie: podczas półkolonii dzieci będą miały zapewnione posiłki:
  II śniadanie - przekąska typu drożdżówka,
  obiad – catering z pobliskiego baru mlecznego, który zajmuje się tego typu usługami, dostarczany w pojemnikach jednorazowych
  podwieczorek - owoce lub coś słodkiego
W programie: organizacja zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i relaksacyjnych na świeżym powietrzu – mamy do dyspozycji własne tereny zielone leżące przy kamienicy,
  zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne
  konkursy z nagrodami – tombola na koniec każdego turnusu,
  gry i zabawy rozwijające poczucie własnej wartości,
  w ramach realizacji półkolonii przewidujemy: zaproszenie gości, grupy teatralnej, wyjazd do lasu połączony z ogniskiem, żeglowanie nad zalewem Bagry
  każdy tydzień będzie poświęcony innej tematyce – plan znajduje się poniżej.
   OFERTA PÓŁKOLONII

 

RAMOWY PLAN DNIA

 • 08.00 możliwość przyprowadzenia dziecka (gry stolikowe, przygotowanie zajęć)
 • 09.00 I blok zajęć 
 • 10.30 II śniadanie 
 • 11.00 rekreacja 
 • 12.00 II blok zajęć 
 • 13.00 obiad
 • 13.30 rekreacja /podwieczorek 
 • 14.30 III blok zajęć 
 • 15.40 podsumowanie dnia, modlitwa 
 • 16.00 zakończenie zajęć

I Tydzień z Toy Story 4 

TS 4

 • - program wychowawczy na podstawie bajki
 • - warsztaty
 • - konkursy i gry
 • - zajęcia z robotyki
 • - trening kreatywności – robienie zabawek

 

II Tydzień odkrywcy

odkrywcy 3- kosmos
- przyroda (wycieczka do lasu)
- świat zwierząt (pokaz ptaków lub innych zwierząt)
- świat (warsztaty „Wioski Świata”)

 


III Tydzień z superbohateriami

superbohaterowie- warsztat filmowy – praca z filmem
- warsztat „Moje super moce czyli budujemy poczucie własnej wartości”
- warsztat komiksowy
- współcześni bohaterowie – gość: strażak, policjant

 


IV Tydzień z pasjami

hobby- dzień sportowy: wyjście na boisko, trening, żeglarstwo nad zalewem Bagry
- dzień sztuki: warsztaty plastyczne, malarskie,
- dzień teatralny: przedstawienie – zaproszony do Saltromu teatrzyk, warsztat prowadzony przez gościa
- dzień muzyczny: śpiew i gra na instrumentach
- Ja i moja pasje

 

W czasie akcji planujemy dni pełne radości i zabawy oraz realizację programu profilaktyczno-wychowawczego. Jednocześnie zapewniając naszym podopiecznym spełnianie wszelkich wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, które obowiązują nas jako organizatorów wypoczynku (stacjonarnego) oraz prowadzenia placówek wsparcia dziennego w czasie trwania epidemii i obecnej sytuacji epidemiologicznej. Placówka jest przygotowana pod względem bezpieczeństwa, min. wyposażona jest w niezbędne dozowniki przeznaczone do czystości rąk, środki higieny oraz inne środki ostrożności jak jednorazowe rękawiczki, maseczki. Codziennie placówka jest sprzątana i dezynfekowana.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami funkcjonowania i przebywania w placówce w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Prosimy każdego uczestnika/opiekuna półkolonii o uzupełnienie „karty uczestnika” oraz „oświadczenia rodzica”. Uczestnicy półkolonii, którzy nie przyniosą powyższych dokumentów w pierwszym dniu nie będą mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach.

 WAŻNE DOKUMENTY

           DOKUMENTY DO UZUPEŁNIENIA
   
Karta uczestnika   Oświadczenie   Umowa o udział
półkolonii   rodzica   w imprezie turystycznej 
         SALTROM
         
          DOKUMENTY DO WGLĄDU 
   
 Procedura    Procedura    Procedura 
funkcjonowania w czasie w czasie    dezynfekcji   postępowania w przypadku
zagrożenia epidemicznego        zagrożenia chorobą zakaźną
         
   
 Warunki uczestnictwa   Załącznik nr.2  do ustawy   Potwierdzenie posiadania
 SALTROM   SALTROM   gwarancji ubezpieczeniowej
         SALTROM

 

 

CZARTER JACHTÓW - "WAKACJE Z SALTROMEM" niebieskie

 Ahoj Żeglarze! Ze względu na odwołane turnusy, będziemy czarterować nasze jachty. Nie jesteśmy firmą czarterową, żeglarstwo to nasza pasja i zamiłowanie. Jachty, które chcemy Wam udostępnić są od lat użytkowane podczas obozów żeglarskich. Mają one nam służyć przez kolejne lata więc prosimy dbajcie o nie jak o swoje :) Nie bójcie się zgłaszać wszelkich usterek, będziemy starali się naprawiać je na bieżąco. Z czarterów jachtów mogą korzystać jedynie pełnoletni członkowie Yacht Clubu Saltrom, którzy posiadają uprawnienia żeglarskie. Udostępniamy 5 ośmioosobowych jachtów.

Terminy:  tydzień I: 04.07 - 11.07.2020                                               
   tydzień II: 11.07 - 18.07.2020    
   tydzień III: 18.07 - 25.07.2020    
   tydzień IV:   25.07 - 01.08.2020    
  tydzień V:  01.08 - 08.08.2020    
  tydzień VI:  08.08 - 15.08.2020    
  tydzień VII:  15.08 - 22.08.2020    
  tydzień VIII:  22.08 - 29.08.2020    
  tydzień IX:  29.08 - 05.09.2020    
Dostępne jachty: 
  Mamma Muxima – Laguna 730
  Sui Generis - Laguna 730
  Ignis - Laguna 730
  Amarylis Joker 785
  Radochwała – Joker 785
Wyposażenie:  
  takie jak na naszych obozach wędrownych :)
Ubezpieczenie jachtów:
   Ubezpieczenie OC
Cena za tydzień użytkowania:
  - 1 200,00 zł + 500,00 zł zwrotnej kaucji
  - cena nie zawiera paliwa oraz opłat portowych
  Płatności można uregulować gotówką w Saltromie lub przelać na konto bankowe:
Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 8029 5352 (tytułem: tydzień czarteru, imię i nazwisko oraz numer telefonu, e-mail)
Dokumenty wymagane do wynajmu:
  minimum patent żeglarza jachtowego
Port macierzysty:
  - Ośrodek Wypoczynkowy Leśna Polana, Leśna 9, 11-730 Mikołajki
Istnieje możliwość odbioru i przekazania jachtu w innym porcie po wcześniejszym uzgodnieniu z Saltromem
  - nie ma możliwości odstawienia jachtu w innej marinie bez wcześniejszego uzgodnienia
  - w pobliżu supermarkety
Przekazanie jachtu:
  - Odbiór jachtu w godzinach 14-18-tej
  - Zdanie jachtu maksymalnie do godziny 12-tej
  - Czarterujący zobowiązany jest do oddania jachtu wysprzątanego, sklarowanego, bez uszkodzeń i braków, zdolnego do dalszej żeglugi – o ewentualnych uszkodzeniach prosimy informować Saltrom
Rezerwacja jachtów:
  - prosimy o sprawdzanie dostępności: 12 269 30 00 lub
  - wpłata zaliczki po podpisaniu umowy
  - o ewentualnej rezygnacji z czarteru prosimy informować min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem rejsu
   OFERTA CZARTERU

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami umowy.

Umowa czarteru

 

Mazury 1   Mazury 2   Mazury 3

 

banner 1-procent