SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Informujemy, że w Saltromie mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.

Dostosowaliśmy Saltrom do obowiązujących wytycznych i przepisów sanitarnych. Tym samym informujemy, że zmienił się dotychczasowy tryb uczestnictwa we wszystkich oferowanych przez nas działaniach. Niestety ze względu na limity osób przebywających na wspólnej przestrzeni o możliwości uczestnictwa w świetlicach "Świat Dziecka" i "Oratorium", programie "Korepetycje za jeden uśmiech" oraz konsultacjach w poradni psychologiczno-pedagogicznej będą decydowali wychowawcy wraz z kierownikiem placówki.

Wszystkie osoby przychodzące do Saltromu (rodzice, dzieci, młodzież, korepetytorzy, kursanci, osoby korzystające z salki sportowej i jachtu żaglowego „Flama”) zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania poniższych procedur i reżimu sanitarnego.

Do Saltromu mogą uczęszczać tylko osoby z uzupełnioną ankietą i oświadczeniami. Prosimy o punktualne przychodzenie na wyznaczone zajęcia i spotkania.

WAŻNE DOKUMENTY

 

     
Oświadczenie rodzica     Oświadczenie pracownika   Oświadczenie uczestnika   Oświadczenie instruktora
    i wolontariusza
  kursu wychowawcy   żeglarstwa
        i żeglarza jachtowego    
             
             
       
   Procedura    Procedura    Procedura     
funkcjonowania    dezynfekcji   postępowania    
 w czasie         w przypadku      
zagrożenia        zagrożenia    
 epidemicznego        chorobą zakaźną    
             

 

Dodatkowo informujemy:

  • Saltrom jest czynny w godzinach 10.00 – 19.00,
  • świetlice "Świat Dziecka" i "Oratorium dla młodzieży" są czynne w godzinach 14.30-18.30 - można przychodzić maksymalnie 5 min przed rozpoczęciem zajęć i należy opuszczać placówkę zaraz po zakończeniu zajęć,
  • "Korepetycje za jeden uśmiech” – odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu,
  • spotkania w poradni psychologiczno-pedagogicznej – odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu,
  • nieustannie są prowadzone zajęcia zdalne, dla podopiecznych pozostających w domu,
  • wszystkie dodatkowe zajęcia w tym z mechatroniki i zajęcia taneczne w dalszym ciągu są odwołane,
  • terminy planowanych kursów dla wychowawcy kolonijnego i kierownika kolonijnego oraz kursu na stopień żeglarza jachtowego będą podawane na bieżąco,
  • paczki żywnościowe wydawane w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 będą wydawane: poniedziałek - piątek - godz.: 10.00 - 19.00

Prosimy o zastosowanie się do zasad jak najrzadszego przemieszczania się i wychodzenia z miejsc zamieszkania oraz w miarę możliwości prosimy przede wszystkim o kontakt telefoniczny:                 12 269 30 00 ; 12 269 31 10 lub e-mail

 O EWENTUALNYCH ZMIANACH, BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

  

15 1