SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

NASZA GAZETKA „RÓŻANA 5”

 

Obok prowadzonej nieprzerwanie od 1981 roku działalności wychowawczej Saltrom wydaje nieregularnik „Różana 5”. To gazetka w której opisywana jest bieżąca działalność stowarzyszenia; co stanowi swoistą kronikę oraz poruszana jest tematyka opiekuńczo-wychowawcza. Oprócz tego w „Różanej” można zobaczyć wiele zdjęć, rysunków, i różnej twórczości naszych podopiecznych.

Kadra wychowawcza przygotowuje i wydaje również programy wychowawcze na wakacje, zwykle w oparciu o znany film lub bajkę. Dotychczas m.in. ukazały się: "Dawno temu w trawie", "Film o pszczołach", "Auta", "Śladami ks. Bosko". Co roku wydawane są także ulotki, kalendarzyki, zakładki, plany lekcji, plakaty promujące działalność Saltromu.

Do pobrania:

 

         
Różana 5 /wrzesień 2006/    Numer jubileuszowy 25 lat Saltromu  /grudzień 2006/   Różana 5 /wrzesień 2007/    Różana5 /grudzień 2007/   Różana5   /czerwiec 2008/
   Różana 5  /wrzesień 2008/
         

Różana 5 /maj 2009/

 

Różana 5 /wrzesień 2009/

 

Różana 5 /czerwiec 2010/

 

Różana 5 /wrzesień 2010/

 

Różana 5 /czerwiec 2011/

   Różana 5 /wrzesień 2011/
           

Różana 5 /czerwiec 2012/

 

Różana 5 /wrzesień 2012/

 

Różana 5 /czerwiec 2013/

 

Różana 5 /wrzesień 2013/

  Różana 5 /czerwiec 2014/    Różana 5 /wrzesień 2014/

 

 


 

   

Różana 5 /czerwiec 2015/

 

Różana 5 /wrzesień 2015/

 

Różana 5 /czerwiec 2016/

 

Różana 5 /wrzesień 2016/

  Różana 5 /czerwiec 2017/   Różana 5 /wrzesień 2017/
                 
Różana 5 /czerwiec 2018/   Różana 5 /wrzesień 2018/                

 

banner 1-procent