SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

NASZA GAZETKA „RÓŻANA 5”

 

Obok prowadzonej nieprzerwanie od 1981 roku działalności wychowawczej Saltrom wydaje nieregularnik „Różana 5”. To gazetka w której opisywana jest bieżąca działalność stowarzyszenia; co stanowi swoistą kronikę oraz poruszana jest tematyka opiekuńczo-wychowawcza. Oprócz tego w „Różanej” można zobaczyć wiele zdjęć, rysunków, i różnej twórczości naszych podopiecznych.

Kadra wychowawcza przygotowuje i wydaje również programy wychowawcze na wakacje, zwykle w oparciu o znany film lub bajkę. Dotychczas m.in. ukazały się: "Dawno temu w trawie", "Film o pszczołach", "Auta", "Śladami ks. Bosko". Co roku wydawane są także ulotki, kalendarzyki, zakładki, plany lekcji, plakaty promujące działalność Saltromu.

Do pobrania:

 

    

    

       

     

    

Różana 5 /wrzesień 2006/      Numer jubileuszowy 25 lat Saltromu  /grudzień 2006/     Różana 5 /wrzesień 2007/      Różana5 /grudzień 2007/     Różana5   /czerwiec 2008/
     Różana 5  /wrzesień 2008/
                               

   

   

   

   

   

Różana 5 /maj 2009/

   

Różana 5 /wrzesień 2009/

   

Różana 5 /czerwiec 2010/

   

Różana 5 /wrzesień 2010/

   

Różana 5 /czerwiec 2011/

     Różana 5 /wrzesień 2011/
                               

   

   

   

   

   

 

Różana 5 /czerwiec 2012/

   

Różana 5 /wrzesień 2012/

   

Różana 5 /czerwiec 2013/

   

Różana 5 /wrzesień 2013/

    Różana 5 /czerwiec 2014/      Różana 5 /wrzesień 2014/
                               

   

   


   

   

   

Różana 5 /czerwiec 2015/

   

Różana 5 /wrzesień 2015/

   

Różana 5 /czerwiec 2016/

   

Różana 5 /wrzesień 2016/

    Różana 5 /czerwiec 2017/     Różana 5 /wrzesień 2017/
                               

   

   

   

       
Różana 5 /czerwiec 2018/     Różana 5 /wrzesień 2018/      Różana 5 /czerwiec 2019/      Różana 5 /wrzesień 2019/      Różana 5 /czerwiec 2020/      Różana 5 /wrzesień 2021/
                               
                             
Różana 5 /wrzesień 2022/                              
                               

  

15 1