SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również wzięły udział w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2019 roku w SALTROM-ie Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, SALTROM, realizować będzie cykliczne działania m.in. zajęcia aktywizujące i prowadzenie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, będziemy chcieli stworzyć grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), także zauferujemy wsparcie psychologiczne/terapeutyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego SALTROM Salezjański Ruch Troski o Mlodzież objoł wsparciem żywnościowym 366 osób przekazując im 15412,48 kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania:
• prowadzenie zajęć kulinarnych dla dzieci i młodzieży,
• pikniki integracyjne, podsumowujące cały rok działalności oraz imprezy okolicznościowe,
• spotkania wigilijne oraz wielkanocne,
• zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanych działań, znajdowały się na recepcji Saltromu oraz stronie www. Dodatkowo o proponowanych działaniach informowaliśmy MOPS, który przekazywał swoim podopiecznym informacje o konkretnych inicjatywach. 

W Saltromie będą prowadzone warsztaty dla osób odbierających żywność, realizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym podprogram 2018.

Daty planowanych spotkań:
21.03.2019 – godz. 11.00 – 14.00
Warsztaty edukacji ekonomicznej: warsztat jest zbiorem najważniejszych informacji o planowaniu wydatków w ramach posiadanego budżetu domowego: czym jest gospodarowanie, planowanie, oszczędzanie. Również jak skutecznie zarządzać czasem oraz jak korzystać z praw konsumenta.

Warsztaty żywieniowe: Czym jest zdrowe odżywianie, co to jest kaloryczność i energetyczność posiłków, jak je obliczyć i jak planować oraz jak czytać etykiety, aby kupować mądrze i rozsądnie.

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na portierni Saltromu. Serdecznie zapraszamy.

 

banner 1-procent