SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

Rok 2021

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci (projekt 3-letni)
 • Akamai Foundation - Mały inżynier czyli Transformersi w Saltromie
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - "Salezjańskie Lato - wakacje z Saltromem"
 • Urząd Miasta Krakowa - "Salezjańskie Lato - wakacje z Saltromem"
 • Arcybractwo Miłosierdzia pw. Boguro - "Salezjańskie Lato - wakacje z Saltromem"
 • TVP Reklama Dzieciom – „Lato nad morzem” dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Bank Żywności w Krakowie - dożywianie dzieci i młodzieży, rodzin - darowizny rzeczowe, współpraca dotycząca niemarnowania żywności z Kauflandem, Biedronką, KFC i lokalną piekarnią Zaczyn
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

 

Rok 2020

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci (projekt 3-letni)
 • Akamai Foundation - Mały inżynier czyli Transformersi w Saltromie
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - "Salezjańskie Lato - wakacje z Saltromem"
 • TVP Reklama Dzieciom – „Ruch to zdrowie - Plac zabaw w Saltromie” przebudowa placu zabaw
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Bank Żywności w Krakowie - dożywianie dzieci i młodzieży, rodzin - darowizny rzeczowe, współpraca dotycząca niemarnowania żywności z Kauflandem, Biedronką i KFC
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

 

Rok 2019

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • International Paper sp. z o.o. - SALTROM bliżej natury
 • Akamai Foundation - Mały inżynier czyli Transformersi w Saltromie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • TVP Reklama Dzieciom – „Lato nad morzem” dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Bank Żywności w Krakowie - dożywianie dzieci i młodzieży, rodzin - darowizny rzeczowe, współpraca dotycząca niemarnowania żywności z Kauflandem i Biedronką
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

 

Rok 2018

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII, ASP
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2017

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówkaj wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 70 dzieci
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie - wyjazdy wakacyjne
 • Wojewoda Małopolski - „Bajkowa nauka wartości"
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2016

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Reklama Dzieciom – „Lato nad morzem” dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Szkolenia dla wolontariuszy
 • Fundacja „Wawel z Rodziną” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin, szkolenia dla dzieci i rodzin dotyczące niemarnowania żywności.

 

Rok 2015

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Kuratorium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona – „Żeglarskie Emocje”
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • International Paper - „Więc chodź pomaluj mój świat”- wsparcie programu „Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2014

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa – wyjazdy wakacyjne
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - projekt wspólny - wyjazdy wakacyjne
 • Kuratirium Oświaty - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "STOP marnowaniu żywności" edukacja dzieci i młodzieży z zagadnień dotyczących źródeł i przyczyn marnowania żywności
 • Reklama Dzieciom - "Lato nad morzem" dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z placówki
 • International Paper - "Kolorowe okno na świat" - wsparcie programu "Korepetycje za jeden uśmiech"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2013

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Urząd Miasta Krakowa - wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja Tesco Dzieciom - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Bankowa im. M. Kantona - "Lato nad morzem"
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Grumdtvig
 • Fundacja Rozwoju Systemu - Program Leonardo da Vinci
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2012

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja BRE Banku – „Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2011

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • FUNDACJA ING Dzieciom – stworzenie kawiarenki internetowej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2010

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia
 • Współpraca z krakowskimi uczelniami - praktyki indywidualne i prelekcje dla studentów: UJ, UP, KA, WSiBJ, WSFP Igniatianum, AWF, UPJPII
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • TVP - reklama dzieciom
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - "Ja-ko imigrant" projekt teatralny
 • Fundacja PGNiG im. Ignecego Łukasiewicza - "Młodzi aktywni" zajęcia sportowe i taneczne dla młodzieży
 • WBK Bank Dziecięcych Uśmiwechów - "Lepszy start w nowy rok szkolny"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

Rok 2009

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu SaltromMiejski
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Sport – most pomiędzy kulturą i tradycją”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2008

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlice terapeutyczne, darmowe korepetycje, dożywianie
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Młodzież w Działaniu – wymiana młodzieży „Polak i Irlandczyk – Europejczyk - inny czy taki sam”
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2007

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Klub Piosenki RUaH - koncert muzyki chrześcijańskiej


Rok 2006

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, półkolonie, bieżąca działalność stowarzyszenia: świetlice profilaktyczne, darmowe korepetycje, dożywianie, poradnia psychologiczna, szkoła dla wychowawców
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2005

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie,  świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji, szkolenia wolontariatu, programy profilaktyczne
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Rok 2004

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, dożywianie, gabinet rehabilitacji
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne, półkolonia
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Małopolski Urząd Wojewódzki – projekt  „SALTROM - Wspieranie Rodziny”, „SALTROM – pomoc najuboższym”
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje
 • Bank Żywności w Krakowie – dożywianie dzieci, młodzieży i rodzin.


Rok 2003

 • Urząd Miasta Krakowa –  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonia, świetlica terapeutyczna, darmowe korepetycje, działalność Jacht Klubu Saltrom, szkolenia wolontariatu, program profilaktyki, projekt teatralny  oraz  gabinet rehabilitacyjnyKuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Program Daphne 2000 – 2003, WOW – Women on Work – program DATAV - program na temat  zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, młodzieży i kobiet
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

 

Rok 2002

 • Urząd Miasta Krakowa – całoroczne świetlice dla młodzieży, szkolenia wyjazdowe i stacjonarne,  wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci,  młodzieży i rodzin,  działalność Jacht Klubu Saltrom, darmowe korepetycje oraz gabinet rehabilitacjiRada Dzielnicy VIII – całoroczny projekt teatralny
 • Kuratorium Oświaty – wyjazdy wakacyjne
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2001

 • Urząd Miasta Krakowa - całoroczna świetlica dla młodzieży, sekcja rowerowa, działalność Jacht Klubu Saltrom, wypoczynkowe wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i  młodzieży, półkolonia, dożywianie, świetlica terapeutyczna
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje


Rok 2000

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS - całoroczna świetlica środowiskowa
 • Urząd Miasta Krakowa - programy profilaktyczne, całoroczna świetlica środowiskowa, dożywianie, douczanie, kolonie letnie, zimowisko, półkolonia, działalność Jacht Klubu Saltrom
 • Kursy, szkolenia, praktyki i prelekcje

  

15 1