SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

SALTROM czyli Salezjański Ruch Troski o Młodzież jest stowarzyszeniem prowadzonym przez pedagogów, wychowawców, Salezjanów i wolontariuszy. Naszym celem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Prowadzimy działalność: wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną.

Misja:
 
Wychowujemy młodych ludzi do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieramy ich w odkrywaniu i realizowaniu własnych pasji dla dobra innych. Pomagamy dzieciom i młodzieży aktywnie i twórczo spędzać czas wolny w oparciu o system wychowawczy ks. Jana Bosko. Współtworzymy środowisko sprzyjające integralnemu rozwojowi naszych podopiecznych i ich rodzin.

 

WYCHOWUJEMY WSPIERAMY POMAGAMY

SYSTEM WYCHOWAWCZY ŚW. JANA BOSKO

Działalność SALTROMU jest inspirowana duchem miłości, dobroci, wrażliwości i otwartości św. Jana Bosko – przyjaciela i wielkiego wychowawcy młodzieży.
Celem wychowania według księdza Bosko jest kształtowanie młodych ludzi na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.
System wychowawczy księdza Bosko, zwany systemem prewencyjnym, opiera się na rozumie, religii i dobroci. Zakłada on, że nawet w „najtrudniejszym” wychowanku tkwią zadatki dobra, a zadaniem wychowawcy jest je odkryć i na nich budować przyszłość.
Termin „prewencyjny” oznacza z łacińskiego: „wychodzić przed, wysuwać się na czoło”, co oznacza w rzeczywistości walkę ze złem. Idea ta skoncentrowana jest na poszukiwaniu dobra w wychowankach, nastawienie młodych na dostrzeganie dobra oraz samorealizację przez dobro.
Założenia metody wychowawczej księdza Bosko skupiają się na obecności pedagogicznej, tak zwanej „asystencji”, religijności, miłości, rodzinnej atmosferze oraz karności i przejawiają się w postawach wychowawców przez rozum, odpowiedzialność, religijność i miłość.

red saltrom-logoLogo Saltromu to pomarańczowe wschodzące słońce symbolizujące Jezusa Chrystusa, w którym zbliżają się do siebie dwie ręce zaczerpnięte z fresku Michała Anioła “Stworzenie człowieka” z Kaplicy Sykstyńskiej. Ręka Boga, promieniująca mocą i dynamizmem, a jednocześnie pełna łagodności i otwartości, wyciąga się ku bezwładnie opuszczonej, słabej ręce człowieka potrzebującego pomocy. Jednocześnie ta Boża ręka wskazuje na słońce i krzyż. Kolory też mają swoją wymowę. Pomarańcz to radość i ciepło, błękit to kolor Maryi, a biel oznacza czyste i wolne serce człowieka.

Prezes stowarzyszenia

 ks. Ireneusz Macioł

 

Vice prezes

ks. Piotr Basista

 

Vice prezes

 Robert Szwajdych

 

Sekretarz

 Alicja Małaszek

 

Księgowa

 Jolanta Dukała

 

Członkowie

 Szymon Czopek, Agnieszka Małaszek,

Jakub Sumera

 

 

Statut

 

banner 1-procent