SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

SALTROM czyli Salezjański Ruch Troski o Młodzież jest stowarzyszeniem prowadzonym przez pedagogów, wychowawców, Salezjanów i wolontariuszy. Naszym celem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Prowadzimy działalność: wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną.

Tak jak Salezjanie pracujący na wszystkich kontynentach świata posługujemy się systemem prewencyjnym św. Jana Bosko i staramy się wychowywać młodych ludzi na “dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Zrzeszamy wielu wolontariuszy, którzy bezinteresownie pomagają w codziennej, indywidualnej pracy z wychowankiem.

Działalność SATROMU przy stosunkowo małych nakładach finansowych pomaga wielu młodym odnaleźć drogę swojego rozwoju, ukazuje sens życia oraz uczy współistnienia z innymi poprzez angażowanie się w życie społeczne.

Już ponad 30 lat - licząc od pierwszych spotkań – jesteśmy z dziećmi i młodzieżą, w większości wywodzącą się ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Tworzymy wciąż nowe pomysły tak, by przede wszystkim BYĆ z młodym człowiekiem. Na przestrzeni minionych lat oprócz stałych zajęć w ramach świetlic, dożywiania, korepetycji i Yacht Clubu organizowaliśmy grupy: breakdance, wspinaczki skałkowej, graficiarzy, cheerleaders, taneczne, sportowe, muzyczne; wszystko po to, by tak jak chciał św. Jan Bosko „kochać to co kocha młodzież”.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Krakowskie Dębniki – to tutaj Saltrom ma swoją siedzibę to prawobrzeżna dzielnica miasta, położona dokładnie naprzeciwko Wawelu. Już sto lat temu występowały tam poważne problemy społeczne. W 1906 roku, wystawiając w Teatrze Miejskim Moralność Pani Dulskiej, Ludwik Solski sugerował, że mieszkać tam to najgorsze co może spotkać ‘porządną rodzinę’. Choć teraz prawidłowe skojarzenia związane z Dębnikami wiodą też do Karola Bunscha i Karola Wojtyły, obszar dzielnicy ciągle należy do najbardziej niespokojnych w sąsiedztwie Starego Miasta. Dla wielu młodych ludzi ‘jedynym wychowawcą’ pozostaje ulica. Właśnie tam, w ciągu kamienic przy ul. Różanej 5 jest przyjazny adres. Jeśli chodzi o profilaktykę, pomoc i opiekę to placówka ta ma bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO - HISTORIA

Organizacja powstała 8 grudnia 1981 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, podczas sympozjum, którego hasłem było: w jaki sposób przywracać młodzież trudną społeczeństwu i Kościołowi. Wtedy właśnie  ogłoszono powstanie ruchu na rzecz młodzieży o nazwie  Salezjański Ruch Troski o Młodzież.
Dom Otwartych Drzwi, bo tak na początku nazywane było to miejsce, stało się schronieniem dla wielu młodych ludzi z ulicy. Znaczną część tych osób stanowili narkomani dla których prowadzono terapię grupową i indywidualną. Każdego dnia w Domu Otwartych Drzwi przebywało ponad sto dzieci oraz młodzieży z najuboższych rodzin. Co dzień prowadzono dożywianie i douczanie, zajęcia terapeutyczne, świetlicowe oraz grupowe.
Salezjański Ruch Troski o Młodzież  SALTROM został zarejestrowany jako stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie  27 października 1992r. Pod nr rejestracyjnym 179/92. W lutym 1993r. została wynajęta kamienica przy ulicy Różanej 3, w której Saltrom rozpoczynał swoją działalność. Od końca lat 90-tych do końca 2011 roku mieścił się tam Ośreodek Leczenia Uzależnień prowadzony przez Stowarzyszenie „Formacja”, w którym saltromowi księża byli kapelanami.  5 grudnia 1994r Zarząd Miasta Krakowa przekazał stowarzyszeniu sąsiednią kamienicę (nr 5) na dwadzieścia lat bezpłatnego użytkowania w której to obecnie prowadzona jest praca profilaktyczna i wychowawcza w niej znajduje się świetlica dla dzieci Świat Dziecka, Oratorium dla młodzieży, kaplica, jadalnia, sala w której prowadzone są darmowe korepetycje, sala taneczna, sala muzyczna, podwórko, plac zabaw dla najmłodszych, siłownia.
Od 2000 roku we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa realizowano szereg projektów grantowych. Główna działalność Domu skupiała się wokół świetlic, darmowych korepetycji, dożywiania, Yacht Clubu Saltrom, organizacji wypoczynku - około 20 turnusów rocznie, praktyk studenckich oraz kursów i szkoleń dla wychowawców i wolontariuszy.
Od marca 2005 roku jesteśmy OPP - organizacją pożytku publicznego. Od stycznia 2007 Saltrom dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego.
Warto zaznaczyć, że tutaj w naszym domu rozpoczął swoją działalność „Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu”, który obecnie czyni wiele dobra szczególnie dla misji w Afryce i Ameryce Południowej. Salezjanie z Różanej animowali przez 6 lat działalność „Piwnicy przy Dominikańskiej” kawiarnio - galerii, gdzie systematycznie odbywały się koncerty muzyki  chrześcijańskiej.
Od 2006 regularnie wydawana jest gazetka „Różana 5” informująca i relacjonująca bieżącą działalność domu.

SALEZJANIE PRACUJĄCY W SALTROMIE

Przez lata istnienia Saltromu w jego tworzenie i rozwój było zaangażowanych wielu Salezjanów. Dzięki nim Saltrom stał się drugim domem dla dzieci i młodzieży, miejscem gdzie można porozmawiać, aktywnie i kreatywnie spędzić czas i spotkać Boga.

Salezjanie pracujący w Saltromie:

 • Ks. Kazimierz Kuc – prezes w latach 1992-1996
 • Ks. Tadeusz Goryczka – prezes w latach 1996-1997
 • Ks. Dariusz Porzucek – prezes w latach 1997-1999
 • Ks. Wojciech Gretka
 • Ks. Andrzej Policht
 • Ks. Andrzej Król – prezes w latach 1999-2013 oraz 2021-2022
 • Ko. Sebastian Wiśniewski
 • Ks. Krzysztof Rodzinka
 • Ks. Adam Barczak
 • Ko. Jarosław Żywioł
 • Ks. Adam Parszywka
 • Ks. Wojciech Strzelecki
 • Ks. Augustyn Szczerbiński
 • Ks. Mirosław Płonka
 • Ks. Krzysztof Pyzik
 • Ks. Piotr Basista – prezes w latach 2013-2019
 • Ks. Ireneusz Piekorz
 • Ks. Wojciech Gretka
 • Ks. Ireneusz Macioł – prezes w latach 2019-2021
 • Ks. Marian Gruszczyk – prezes od 2023 rokuprezes od roku 2023
 • Ks. Mirosław Kosiec

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przez ponad 30 lat tworzyli ten dom.

  

15 1