SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

saltrom 1-procent

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

Uczelnia

Rok

i miejsce

Laskowska Barbara

Monografia pedagogiczno – socjologiczna Domu Otwartych Drzwi– Saltromu

Wydział Filozoficzny Tow. Jezusowego w Krakowie

Kraków 1995r

Kościołek Anna

Problem bezdomności na terenie miasta Krakowa

Kraków 1996r

Ryk Andrzej

System prewencyjny ks. Jana Bosko i jego praktyczna realizacja

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Kraków 1996r

Gaik Elżbieta, Słowiak Iwona

Pobudzanie młodzieży – wychowanków Saltromu do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych

Kraków 2001r

Dąbrowska Wiktoria

Działalność Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież – Saltrom w Krakowie w latach 1999-2002

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Ostrowiec Świętokrzyski 2002r

Beata Kowalik

Salezjański Ruch Troski o Młodzież - Saltrom, Kraków - działalność profilaktyczna

Uniwersytet Jagieloński

Kraków 2002r

Domin Ewa

Rola systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko w procesie wychowania na przykładzie Saltromu

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM

Kraków 2003r

Kocurek Izabela

Działalność Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież – Saltrom w Krakowie jako przykład inspiracji metodą wychowania prewencyjnego księdza Jana Bosko

Uniwersytet Jagieloński

Kraków 2005r

Anna Siejka

Wpływ uczęszczania do świetlicy Saltrom na rozwój dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Krakowska Szkoła Wyższa Kraków 2006r

Król Michał

Działalność organizacji „non-profit”, ze szczególnym uwzględnieniem działalności turystycznej, na przykładzie organizacji salezjańskich SALTROM i SALOS w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński

Kraków 2006r

Święch Anna

Założenia systemu prewencyjnego w działalności świetlicy środowiskowej ŚWIAT DZIECKA

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM

Kraków 2006r

Chrzan Agnieszka

Czas wolny dzieci i młodzieży uczestników Saltromu

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM

Kraków 2006r

Muszalik Maciej

Żeglarstwo nowa forma wychowania prewencyjnego

Kolegium Nauczycielskie

Bytom 2007r

Wrona Magdalena

Działalność Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Kraków 2007r

Niewiadomski Tomasz

Pedagogika czasu wolnego jako czynnik twórczych zainteresowań i kształtowania aspiracji życiowych młodzieży

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM

 

Kraków 2009r

Król Andrzej

Żeglarstwo jako środek współczesnego oddziaływania wychowawczego opartego na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko na przykładzie Yacht Clubu SALTROM

 

Uniwersytet Pedagogiczny

 

Kraków 2009r

 

Małaszek Alicja

Zarządzanie organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży na przykładzie akcji "Salezjańskie Lato" Stowarzyszenia Saltrom

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

Kraków 2011r

 

Małaszek Agnieszka

Zarządzanie marketingowe w turystyce na przykładzie działalności Yacht Clubu Saltrom

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

Kraków 2011r

 

Kowalska Joanna

Zastosowanie systemu prewencyjnego w śródrocznej działalności Saltromu w latach 2009/2010
 

 

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM

 

Kraków 2011r

 

Pyzik Krzysztof

Osobowość wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież w świetleoddziaływań wychowawczych ks. Jana Bosko
 

 

Akademia IGNATIANUM w Krakowie

 

Kraków 2012r

 

Pawlik Karolina

Projekt modernizacji budynku przy u. Różanej w Krakowie:

- część konstrukcyjna

- część energetyczna

 

 

Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki

 

Kraków 2013r

 

Misiura Wojciech

Działalność Stowarzyszenia Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież w latach 2002-2015
 

 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Kraków 2016r

 

  

15 1