SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

SYSTEM WYCHOWAWCZY ŚW. JANA BOSKO

Działalność SALTROMU jest inspirowana duchem miłości, dobroci, wrażliwości i otwartości św. Jana Bosko – przyjaciela i wielkiego wychowawcy młodzieży.
Celem wychowania według księdza Bosko jest kształtowanie młodych ludzi na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.
System wychowawczy księdza Bosko, zwany systemem prewencyjnym, opiera się na rozumie, religii i dobroci. Zakłada on, że nawet w „najtrudniejszym” wychowanku tkwią zadatki dobra, a zadaniem wychowawcy jest je odkryć i na nich budować przyszłość.
Termin „prewencyjny” oznacza z łacińskiego: „wychodzić przed, wysuwać się na czoło”, co oznacza w rzeczywistości walkę ze złem. Idea ta skoncentrowana jest na poszukiwaniu dobra w wychowankach, nastawienie młodych na dostrzeganie dobra oraz samorealizację przez dobro.
Założenia metody wychowawczej księdza Bosko skupiają się na obecności pedagogicznej, tak zwanej „asystencji”, religijności, miłości, rodzinnej atmosferze oraz karności i przejawiają się w postawach wychowawców przez rozum, odpowiedzialność, religijność i miłość.

  

15 1