SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻ

sl logo

saltrom 1-procent

30-lecie Saltromu

8 grudnia 2011 minęło 30 lat od powstania ideii Saltromu. Podsumowując minione lata możemy podzielić je na trzy dekady. 

Lata osiemdziesiąte to rozwój idei ruchu troski o młodzież. Praca nieformalna z hipisami i narkomanami, praca głównie na ulicy. Prowadzenie telefonu zaufania oraz grupy modlitewnej Siloe wspierającej działania Saltromu.

Lata dziewięćdziesiąte to rejestracja stowarzyszenia i początki działalności na ul. Różanej 3, później Różanej 5, rozwój dzieła. Praca resocjalizacyjna z narkomanami oraz działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży z naciskiem na ubogich i zaniedbanych wychowawczo. Prowadzenie noclegowni, telefonu zaufania, rozdawnictwa odzieży i żywności. Powstanie Yacht Clubu Saltrom. Oddzielenie pracy resocjalizacyjnej od profilaktycznej, powstanie stowarzyszenia Formacja – ośrodka leczenia uzależnionych
 
Ostatnia dekada to erygowanie wspólnoty salezjańskiej oddelegowanej do pracy w Saltromie tzn. że od roku 2001  pracuje w Saltromie minimum 3, a maksimum 5 Salezjanów. Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, darmowych korepetycji, rozdawnictwo żywności, organizowanie wypoczynku na szerszą skalę, około 1000 dzieci i młodzieży rocznie; nie tylko dla naszych podopiecznych. Rozwój grup: muzycznych, tanecznych, sportowych oraz Yacht Clubu Saltrom. Współpraca z uczelniami – prelekcje i praktyki dla studentów. Tworzenie pozytywnych środowisk wzrostu dla młodych. Powstanie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, współpraca z Salezjańską Organizacją Sportową. Animowanie działalności Piwnicy przy Dominikańskiej, lata 2000 - 2006.
 

 

10-lecie Salezjańskiego Lata

Co roku wypoczywa z nami w ramach Salezjańskiego Lata ok. 1000 – 1200 osób. Miniony 2009 rok można powiedzieć to rok jubileuszowy, co prawda wcześniej organizowaliśmy turnusy wakacyjne, ale nie na tak szeroką skalę. Każdego roku poszerzamy naszą ofertę i ubogacamy o ciekawe miejsca czy tematykę turnusów. Dotychczas miały miejsce obozy językowe, taneczne, żeglarskie, turystyczne, rekreacyjne, sportowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, a także obozy mające charakter szkoły przetrwania, półkolonie w Krakowie oraz wczasy rodzinne w słowackim Kuneradzie. Za tym przedsięwzięciem stoi sztab ludzi - około 150 osób rocznie Kadra wychowawcza, instruktorzy, trenerzy, personel administracyjny, biurowy i wielu, wielu wolontariuszy. Wszystkim angażującym się, a szczególnie tym którzy tworzyli Salezjańskie Lato serdecznie dziękujemy.

 

25-lecie Saltromu

8 grudnia 2006 roku Saltrom przeżywał 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, gdzie Saltrom rozpoczynał swoją działalność. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Adam Śmigielski salezjanin.

W ramach obchodów jubileuszowych odbył się również panel dyskusyjny: „Odpowiadać na współczesne potrzeby młodych” z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Policji, Sądu Rodzinnego, Kuratorów, żeglarzy, terapeutów, wychowawców i trenerów.

Na tę okoliczność wydano świąteczny numer naszej gazetki „Różana 5”, w której można było znaleźć wiele wspomnień, zdjęć oraz laurek – bo to przecież 25 lat. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez miniony okres współtworzyli tak cenne dzieło zarówno dla Krakowa jak i Kościoła.

 

25 inspektorList ks. Marka Chrzana z okazji 25-lecia Saltromu

 

10-lecie YC Saltrom

30 kwietnia 2005 Yacht Club obchodził 10-lecie swojej działalności. Okolicznościowa impreza, która odbywała się w „Piwnicy przy Dominikańskiej” zgromadziła liczne grono kapitanów, komandorów klubów i działaczy żeglarskich na czele z kpt. W.R. Dąbrowskim prezesem Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, który dziękował nam za „dobrą żeglarską robotę”. To dla nas zaszczyt, a zarazem jeszcze większa motywacja do działania. Były życzenia, wzruszenia i oczywiście dużo śpiewu min. w wykonaniu zespołu „Smugglers”. Z racji dużego zainteresowania żeglarstwem co roku poszerzamy flotę jachtów pływających pod banderą Saltromu. Rok rocznie pływa z nami podczas rejsów mazurskich, rejsów morskich, szkoleń i turnusów wakacyjnych blisko 300 osób.

 

ycs 1   ycs 2   ycs 3

 

 

 

  

15 1